הוובינר הסתיים

לאור העלייה בתאונות העבודה והתודעה הציבורית הגוברת בתחום הבטיחות, יותר ויותר מנהלים ונושאי משרה, חשופים במישור הפלילי והמנהלי ונושאים באחריות לבטיחות בעבודה, ובפרט בענף הבנייה.

פאהן קנה ניהול בקרה ביחד עם פירמת עורכי הדין גורניצקי ושות' מזמינים אתכם להשתתף בוובינר אשר יעסוק בשינויים שחלו בתחום, לרבות הגברת האכיפה והפיקוח והרחבת האחריות המוטלת על התאגיד ונושאי המשרה בו מהגשת כתבי אישום ועד להליכים מול רשם הקבלנים.

ההשתתפות בוובינר היא ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מראש.

דוברים
רו"ח יוסי גינוסר מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
ארז מימון מנהל מחלקת ביקורת בטיחות ובריאות תעסוקתית, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
עו"ד הילה שמעון שותפה בתחום הצווארון הלבן, גורניצקי ושות'
עו"ד ליאור פורת שותף מנהל, גורניצקי ושות'

סדר ההרצאות

  • דברי פתיחה: רו"ח יוסי גינוסר, מנכ"ל, פאהן קנה ניהול בקרה
  • "מי הזיז את הבטיחות שלי" - תמונת הבטיחות במדינת ישראל בעבר, בהווה ובעתיד הקרוב ארז מימון, מנהל מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית, פאהן קנה ניהול בקרה (לשעבר ראש מנהל הבטיחות במדינה)
  • אחריות תאגידים ומנהלים בדין הפלילי והמנהלי בתחום הבטיחות בעבודה עו"ד הילה שמעון, שותפה בתחום הצווארון הלבן, גורניצקי ושות'
  • מענה לשאלות
  • סיכום הוובינר עו"ד ליאור פורת, שותף מנהל, גורניצקי ושות'
פאהן קנה
טל': 03-7106663 צור קשר:
רו"ח יוסי גינוסר, מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ דברי פתיחה_וובינר בטיחות
ארז מימון, מנהל מחלקת ביקורת בטיחות ובריאות תעסוקתית, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ שקף 1 ארז מימון_בטיחות בעבודה