hero banner
מהראן עבאס
תל-אביב
שותף

מהראן עבאס

תקציר

רו"ח מהראן התחיל את דרכו במחלקת הביקורת במשרדינו, לאחר מכן עבד במחלקה המקצועית ב- Grant Thornton International Ltd בלונדון ובהמשך במחלקה המקצועית באחד ממשרדי ה- 4 BIG ובעל ניסיון עשיר של מעל ל- 15 שנה בתחום.

מהראן סיים בהצטיינות לימודי כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת חיפה ולאחר מכן הרצה באוניברסיטת חיפה ובמוסדות אקדמיים שונים. כמוכן, מהראן היה חבר בצוות המקצועי אד-הוק של הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ממשלתית.

התמחויות

 • ייעוץ חשבונאי לחברות ציבוריות וליווי חברות בפן החשבונאי במסגרת תהליכי הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בישראל ובחו"ל, הכולל כתיבת חוות דעת וניירות עמדה חשבונאיים, ליווי חשבונאי בסוגיות חשבונאיות מורכבות, יישום לראשונה והטמעה של תקני חשבונאות חדשים ומדיניות חשבונאית, מעבר בין תקינה חשבונאית ישראלית לבינלאומית, סקירה ועיון בדוחות כספיים.
 • הכנת פרסומים מקצועיים ומתן מענה לשאילתות מקצועיות על תקני חשבונאות בינלאומיים ללקוחות משרדי רו"ח החברים ב- Grant Thornton International Ltd בלונדון.
 • הדרכות חשבונאיות לעובדי המשרד וללקוחות.
 • השתתפות בבדיקות נאותות וסיוע בהכנת חוות דעת חשבונאיות לבתי משפט.
 • ביקורת דוחות כספיים של חברות ציבוריות (כולל תשקיפים) בהתאם להוראות התקינה הבינלאומית ותקנות רשות לניירות ערך.
 • ביקורת דוחות כספיים של חברות פרטיות גדולות בהתאם להוראות התקינה ישראלית.
 • ביקורת דוחות מס.

השכלה

 • 2009: רישיון רואה חשבון מוסמך בישראל.
 • 2002-2006: תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות בהצטיינות מאוניברסיטת חיפה ושנת השלמה בחשבונאות (שנה ד') באוניברסיטת חיפה.

   

קרא עוד
הכר את אנשינו