article banner
ניוזלטר נדל"ן

חדשנות בחברות נדל"ן והשפעתה על הביקורת הפנימית

נועם פרקש נועם פרקש

חצי שנה של לחימה השפיעה רבות על תחום הנדל"ן בקרב חברות יזמות, תשתיות, נדל"ן מניב, קבלני ביצוע ועוד. מסקירת דיווחים של החברות המובילות, ניתן לזהות השפעות כגון: מחסור חמור בכח עבודה, האטה בקצב הבנייה, ביטול ודחייה של פרויקטים, צניחה במכירת דירות חדשות, חשש לפגיעה בתזרים ועוד. עם זאת, מצאנו כי חברות אשר פועלות בסביבה הגלובלית ותיק הנכסים שלהן הינו מחוץ לישראל לא הושפעו מהמלחמה באופן מהותי. 

טרם המלחמה, חברות רבות בתחום הנדל"ן השקיעו משאבים רבים בפיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשות והתאמת תהליכי העבודה למגמות בינלאומיות, כמו מודעות סביבתית ו-AI  (בינה מלאכותית). חלקן כבר החל ביישום הטכנולוגיה, חלקן מצויות בשלב הפיתוח, וחלקן עצרו את המגמה ועוסקות בהישרדות ובשינויים בעקבות הלחימה, כך שתהליכי הסביבה והטכנולוגיה נדחקו לאחור.

בין התהליכים המהותיים שניתן לזהות בחברות המובילות בישראל הם:

בנייה ירוקה - טכנולוגיות בנייה ירוקות וידידותיות לסביבה, כוללות שימוש בחומרי בנייה מחודשים, מערכות אנרגיה מתחדשות ופתרונות לניהול משאבי מים ואנרגיה. שוכרים מטעם חברות בינלאומיות דורשים עמידה בתקני סביבה מחמירים ואינם מוכנים לשכור שטחי משרד בנכסים שאינם ירוקים. לדוגמא, חברות בתחום נדל"ן מניב נדרשות לאפשר טעינת רכבים חשמליים, נושא בעל השפעה רבה על מערכות החשמל בנכסים המנוהלים על ידם.

בינה מלאכותית בנדל"ן - השימוש בבינה מלאכותית יכול לשפר את תהליכי הניהול של הנכסים, כולל ניתוח נתונים אודות מחירי שוק, זיהוי נכסים פוטנציאלים לרכישה או השקעה, ניהול תחזיות לפי דמוגרפיה ותנודות שוק. גם בתחום שיווק הדירות, הבינה המלאכותית פורצת דרך ומנגישה את היכולת של כל רוכש פוטנציאלי "לסייר" בנכס מדומה בקצה השני של העולם, משפרת את חווית הלקוח ומנגישה את הפלטפורמה לקהל רחב יותר.

טכנולוגיות ניהול חדשות - משפרות את ניהול התהליכים העסקיים בתחום הנדל"ן, כגון שימוש בטכנולוגיות בלוקצ'יין לניהול חוזים והעברת נכסים וכן בביצוע עסקאות באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

התמודדות הביקורת הפנימית עם מגמות חדשנות

הביקורת הפנימית בחברות נדל"ן מחויבת לעבור התאמה בעקבות השינויים הטכנולוגים. התאמות אלו באים לידי ביטוי במספר אופנים:

שינויים במפת הסיכונים - על פי המתודולוגיות המקובלות בתקני הביקורת הפנימית הבינלאומיים, נהוג לבצע סקר סיכונים בחברה בתדירות שבין 3-5 שנים או בעת קרות שינוי מהותי בתהליכי העבודה בחברות. עם יישומן של טכנולוגיות מתקדמות, חלק מהסיכונים בתהליכי העבודה עשוי להשתנות ולכן יש לבצע עדכון לסקר הסיכונים, לצורך התאמת הסיכון השורשי, רמת הבקרה והסיכון השיורי ולהעריך את הסיכונים החדשים והשלכותיהם על החברה. 

שינויים בתהליכי העבודה - שינויים טכנולוגיים דורשים בד"כ התאמות בתהליכי העבודה, וכן התאמת נהלי העבודה הכתובים לשינויים. על המבקר לבדוק כי השינויים אינם פוגעים בעקרון הפרדת התפקידים, לבצע סקירה של שינויים בהרשאות המערכות ולוודא כי קיימת יכולת בקרה ופיקוח אחר נאותות ושלמות התהליכים, כולל ביצוע הדרכות והשפעה של השינויים על תקני מצבת כח האדם. 

עמידה בדרישות רגולטוריות - המבקר הפנימי נדרש לבדוק האם השינויים הטכנולוגים ושינוי תהליכי העבודה השפיעו על עמידת החברה בדרישות הרגולציה.

היבטי ESG בחברות נדל"ן - לחברות המעוניינות לעמוד בדרישות הגלובליות, חשוב גם לעמוד בתקינה ובדירוגים בינלאומיים. כמו כן, קיימת ציפייה לאכיפה רגולטורית בנושא. הדבר מחייב את המבקר הפנימי לבצע סקר פערים בין המצב הנדרש לבין המצב הקיים בפועל בחברה בהיבטי הESG- ולהמליץ על תוכנית לסגירה הפערים.

שימוש בבסיס נתונים רחב - יישום הטכנולוגיות בחברות מסייע למבקר הפנימי לבצע בדיקות עמוקות יותר ומדויקות יותר על ידי ניתוח וניהול כל המידע הקיים, ולא להסתפק בדגימות בלבד. מעבר של החברות למערכות אוטומטיות, מאפשר למבקר לזהות באופן מדויק ומוקדם יותר גורמי סיכון או ליקויים פוטנציאלים.

אבטחת מידע - עם מעבר החברות לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות, חשיבות הביקורת הפנימית מתרחבת, על מנת להבטיח את אבטחת המידע והגנה על הפרטיות של המידע הקיים במערכות החברה. יש לבדוק כי בוצע עדכון לתוכנית מדיניות אבטחת המידע בעקבות השינויים הטכנולוגיים.

לסיכום, אנו בתקופה מאוד מאתגרת ורוויה בחוסר וודאות. בחברות שהפסיקו תהליכי חדשנות ופיתוח הטכנולוגי או שטרם נכנסו לתחום, בעקבות החלטות על סדרי עדיפות אחרים,  על המבקר הפנימי לבדוק את תהליך קבלת ההחלטות בנושא, לבצע מעקב ובקרה אחר תקציבי הפרויקטים שהופסקו. לגבי חברות אשר החליטו על אימוץ מגמות בינלאומיות, מצופה מהמבקר להציג להנהלה את הפערים בין התקנים ויישומם בפועל בחברה.