בדיקת נאותות בזמן רכישת חברה

לתרגם

שלומי ברטוב
שותף מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ
שלומי ברטוב