מבזק מס 2/2020 ה"אנג'לים" שינשימו את תעשיית ההיטק בישראל
תעשיית ההייטק הישראלית נפגעה במסגרת המשבר הנוכחי העובר על המשק הישראלי והעולמי, כאשר במיוחד נפגעו אותן חברות הזנק (start-up) קטנות שנמצאות בראשית דרכן, בשלבי
מבזק מס 1/2020 מכירת מקרקעין במע"מ
אדם פרטי מקבל בירושה קרקע שנרכשה על-ידי הוריו/הורה הוריו לפני עשרות שנים, בגינה לא בוצעה כל הליך תכנוני וכל הליך יזמי. לימים בוצע שינוי ייעוד בקרקע כך שניתן
מבזק מס 12/2019 שומת תשומות לאיחוד עוסקים בגין הודעת זיכוי
במרכזו של פסק הדין עומד ערעור על שומה לפי מיטב שפיטה שהוציא מנהל מע"מ רמלה (להלן: "מנהל מע"מ") לאיחוד העוסקים (להלן: "איחוד העוסקים") הכולל שש חברות שאחת מהן,
מבזק מס 10/2019 דיווח על מטבעות וירטואליים בדוח הדיווח על חשבונות זרים (FBAR)
למטבעות מבוזרים (המוכרים יותר כ-"מטבעות וירטואליים") ישנם מספר מאפיינים אשר מקשים על סיווגם ועל הגדרת כללי הדיווח בגינם על ידי הגופים הרגולטוריים בארה"ב. כך
מבזק מס 8/2019 הצהרה על עסקה בין לאומית בין צדדים קשורים
ביום 3 ביולי, 2019, פרסמה רשות המסים עדכון לטופס 1385 בנוגע להצהרה בדבר עסקאות בין לאומיות. טופס 1385 מצורף לדו"ח המס של חברה, בו מציינים כי קיימות עסקאות בין
מבזק מס 2/2019 חילופי מידע אוטומטיים בנוגע למידע פיננסי
הרינו להביא לידיעתכם כי בחודש פברואר 2019 נכנסו לתוקף תקנות מס הכנסה המאפשרות חילופי מידע אוטומטיים בנוגע למידע פיננסי בהתאם לתקן ה- CRS. בהתאם לתקנות מדינת