הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" - עדכון מס' 2
מבזק מס 16/2023 הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" - עדכון מס' 2
הרינו מבקשים לעדכן כי רשויות המדינה השונות פרסמו מספר הנחיות נוספות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", בנושאים הבאים
פרסומי רשות המסים - הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
מבזק מס 15/2023 פרסומי רשות המסים - הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
הרינו מבקשים לעדכן כי רשות המסים פרסמה מספר הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", בנושאים הבאים: 1. הארכת תוקפת אישורי פטור מניכוי מס במקור עקב המצב הביטחוני
תקן חשבונאות 45 - טיפול חשבונאי במענקים ממשלתיים
חוזר מקצועי 08/2023 תקן חשבונאות 45 - טיפול חשבונאי במענקים ממשלתיים
הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן - "הוועדה המקצועית" ו- "המוסד לתקינה", בהתאמה) אישרה בחודש אפריל 2023, את תקן חשבונאות מספר 45, הטיפול
הקצאת מספרי חשבוניות על-ידי רשות המיסים
מבזק מס 07/2023 הקצאת מספרי חשבוניות על-ידי רשות המיסים
חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אושר לאחרונה בכנסת והוא כולל תיקון לחוק מע"מ כהוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות על-ידי רשות המיסים (להלן: "מודל הקצאת
הנחיות בעניין היבטי המס בהשקעה באמצעות  SAFE
מבזק מס 6/2023 הנחיות בעניין היבטי המס בהשקעה באמצעות SAFE
ביום 16 במאי 2023, רשות המסים פרסמה הנחיות המבהירות את עמדתה לאופן המיסוי שיחול בהשקעה בחברה באמצעות השקעת SAFE (Simple Agreement for Future Equity) (להלן:
רכישה עצמית של מניות כדיבידנד
מבזק מס 5/2023 רכישה עצמית של מניות כדיבידנד
נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 13 בפברואר 2023 ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בית חוסן בע"מ (להלן: "החברה") ובעניין מאיר סיידה (להלן: "סיידה"). בפסק
עדכון עמדה משפטית מספר 105-33: גילוי בנושא סייבר
חוזר מקצועי 04/2023 עדכון עמדה משפטית מספר 105-33: גילוי בנושא סייבר
עמדת הסגל פורסמה לאור טיבם ומאפייניהם הייחודיים של סיכוני הסייבר - גודל הסיכון הפוטנציאלי, מערכות וגורמי הגנה שהנם בשלבי התהוות והתמקצעות, ההיקף ההולך וגדל של
טיוטה ראשונית של חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 – חלק המע"מ
מבזק מס 3/2023 טיוטה ראשונית של חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 – חלק המע"מ
במזכר זה נבקש לעדכנכם בדבר מספר תיקונים אשר נכללו במסגרת טיוטה ראשונה של קובץ החלטות הממשלה שאמורות להיות מאושרות במסגרת חוק ההסדרים הקרוב, כמו גם, הצעה לתיקון
שינוי יעוד מרכוש קבוע למלאי של נכסי מקרקעין
עדכונים מקצועיים בתחום המס שינוי יעוד מרכוש קבוע למלאי של נכסי מקרקעין
סעיף 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") דן בפעולות נוספות אשר נחשבות כמכירה לעניין החוק בנוסף לפעולות הנכנסות להגדרת מכירה בסעיף 1
שינויי מבנה בעולם הנדל"ן
שינויי מבנה בעולם הנדל"ן שינויי מבנה בעולם הנדל"ן
פקודת מס הכנסה מעניקה מספר אפשרויות לביצוע שינויי מבנה מגוונים שמטרתם לפתור צרכים עסקיים. יצוין, כי לא תמיד השימוש בסעיפים הנ"ל הינו הפתרון המיטבי לאור מורכבות
אישור החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה)
מבזק מס 14/2023 אישור החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה)
מטרת חוק העידוד הינה לעודד את הצמיחה של חברות הזנק ישראליות אשר הקניין הרוחני ומרכז פעילותן היינו בישראל וזאת באמצעות מתן הטבות מס. נזכיר כי חוק העידוד מחדש את
הקצאת מספרי חשבוניות
מבזק מס 12/2023 הקצאת מספרי חשבוניות
בהמשך לחוזר שפורסם בנושא, נבקש לעדכנכם כי הופצו שני מסמכים לבתי תוכנה, ביחס לאפיון התוכנה המתייחס למודל הקצאת החשבוניות. לנוחיותכם מצורפים בזאת שני המסמכים.
ייחוס הכנסת ריבית הגלומה בדמי חכירה
מבזק מס 17/2018 ייחוס הכנסת ריבית הגלומה בדמי חכירה
בפסק דין אהרוני (ע"א 6914/15) נדונה השאלה האם יש למסות במס הכנסה תשלומי ריבית שכביכול היו גלומים בדמי החכירה ששולמו במהלך תקופת החכירה, וזאת בנוסף למס השבח
דחיית מועד להגשת דיווחים לרשויות המס בארה"ב
מבזק מס 20/2023 דחיית מועד להגשת דיווחים לרשויות המס בארה"ב
בעקבות מתקפת הטרור בדרום ישראל ב 7 לאוקטובר 2023, פרסמו רשות המס האמריקאית, ומשרד האוצר האמריקאי, הודעות על דחיית המועדים כמפורט להלן. ביום ה 13 לאוקטובר
מענקים, פיצויים וביטוח לאומי - לשכת רואי חשבון
מבזק מס 19/2023 מענקים, פיצויים וביטוח לאומי - לשכת רואי חשבון
לשכת רואי חשבון פרסמה ריכוז בעניין "חרבות ברזל" - ריכוז עדכונים ממוסדות המדינה עד תאריך 17.10.2023.
הקלות רשות המסים וריכוז עדכונים ממוסדות המדינה
מבזק מס 18/2023 הקלות רשות המסים וריכוז עדכונים ממוסדות המדינה
רשות המסים פרסמה ביום 16.10.2023 מספר הקלות נוספות בשל מלחמת "חרבות ברזל": הקלה נוספת לעוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪ להגיש
הקלות לגיוס תרומות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
מבזק מס 17/2023 הקלות לגיוס תרומות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
הרינו מבקשים להביא לידיעתכם כי פורסמו הנחיות אשר מטרתם להקל על גיוס תרומות במהלך המלחמה, כדלקמן:
הקצאת מספרי חשבוניות (חוזר מס' 3)
מבזק מס 13/2023 הקצאת מספרי חשבוניות (חוזר מס' 3)
בהמשך לשני חוזרים שפרסמנו בנושא זה, נבקש לעדכנכם כי באתר רשות המיסים קיים ריכוז של המידע שפורסם ביחס למודול כולל שאלות ותשובות שכיחות בנושא (40 שאלות), והנחיות

טופס השארת פרטים