מבזק מס 5/2022 הוראת נוהל - קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מע"מ
סעיף 20 לחוק מס ערך מוסף, התשל''ו – 1975 קובע :  "מי שאינו חייב בתשלום המס רשאי, בהסכמת המנהל ובתנאים שקבע, לקבל על עצמו את התשלום, ומיום ההסכמה דינו כדין
מבזק מס 6/2022 שיפוי מחברת ביטוח בגין חובות של לקוחות אינו חייב במע"מ - פס"ד תנובה
עוסק רוכש פוליסת ביטוח אשראי מחברת ביטוח. בקרות אירוע ביטוחי עקב חדלות הפירעון של הקונה, מקבל העוסק כספים מחברת הביטוח בגין החוב שלא שולם לו על ידי הקונה. האם
מבזק מס 7/2022 בית המשפט העליון קבע כי אין לכלול הוצאות פיתוח עתידיים בחישוב מס רכישה
נבקש להביא לידיעתכם כי פורסם ביום 22 במרס 2022 ניתן פס"ד של בית המשפט העליון בעניין ע"א 6409/19 אשר במסגרתו נקבע כי אין לכלול הוצאות פיתוח עתידיים במקרקעין
מבזק מס 4/2022 חובות אבודים במע"מ – עדכוני פסיקה
לאור מספר פסקי דין שפורסמו לאחרונה בעניין חובות אבודים במע"מ ובפרט ביחס לסוגית מסד הזמנים של הוצאת תעודת זיכוי בשל חוב אבוד, מוצאים אנו לנכון, לפרט עבורכם את
מבזק מס 01/2022 דירות להשכרה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון - השכרה מוסדית
אנחנו מתכבדים להביא לידיעתכם מידע בדבר הרפורמה שאושרה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, לגבי "הטבות במס לגבי בניינם להשכרה ובניינים לשכירות מוסדית", להלן פירוט של
סקירת שוק הנדל"ן סקירת שוק הנדל"ן
סקירת שוק הנדל"ן

טופס השארת פרטים