מבזק מס 2/2019 חילופי מידע אוטומטיים בנוגע למידע פיננסי
הרינו להביא לידיעתכם כי בחודש פברואר 2019 נכנסו לתוקף תקנות מס הכנסה המאפשרות חילופי מידע אוטומטיים בנוגע למידע פיננסי בהתאם לתקן ה- CRS. בהתאם לתקנות מדינת ישראל תעביר מידע לרשויות מס זרות על חשבונות בנק של תושבים זרים בישראל ומנגד תקבל רשות המיסים מידע על חשבונות בנק של תושבי ישראל המנוהלים מחוץ לישראל בכ- 100 מדינות שונות. ישראל צפויה להעביר, וגם לקבל מידע על חשבונות בנק נכון לשנים 2017 ו- 2018 כבר בספטמבר 2019. תושבי ישראל ותושבי חוץ שטרם הסדירו את חבויות המס שלהם בנוגע לחשבונות בנק שנפתחו מחוץ למדינת תושבתם, רצוי שיבחנו את חובת הדיווח וחבויות המס הנדרשות, בין היתר על דרך של גילוי מרצון בפני רשות המיסים במדינת התושבות שלהם. כמו כן, אנחנו ממליצים לחברות ושותפויות שעלולות להיות מסווגות "כמוסד פיננסי" לפי התקנות, לבחון את מעמדן ואת חובות הרישום והדיווח למס הכנסה. נשמח לעמוד לרשותכם בנושא זה.
מבזק מס 15/2018 רפורמה במיסוי הכנסת עבודה בחו"ל
ביום 10 באפריל 2018, ועדת הכספים של הכנסת אישרה את התיקון לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשע"ח - 2018 (להלן: "התיקון"), שמשמעותו רפורמה מקיפה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקם (כדוגמת: שגרירים, שליחים, וכו') לתקופות ארוכות. כללים אלו מכונים לעיתים כללי עמ"י. הכללים, עובר למועד אישור הרפורמה, העניקו הטבות בדרך של ניכוי הוצאות בגין דיור, טיפול רפואי וחינוך. כמו כן, הכללים קבעו חישוב מס מיוחד במדרגות מס דולריות, דבר שגרר לרוב חיוב מס גבוה ביחס לחיוב המס בישראל. זאת בשל השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל לאורך השנים, ובשל השינויים במיסוי היחיד, שהביאו לירידה בנטל המס על יחידים בישראל. בנוסף לכך, ההבדלים באופן חישוב המס יצרו מורכבות ובעיות רבות ביישום החישוב. הכללים לאחר התיקון פשוטים יותר ליישום, ומטרתם לתקן את העיוותים בחישוב המס שנוצרו לאורך השנים. תחולת התיקון הינה על משכורת חוץ שמשתלמת בעד חודש ינואר 2018 ואילך.

כתבות בתחום המסים

מיסוי ענקיות האינטרנט

15 אפר 2019

ב-2018 נערך האיחוד האירופי להטיל מס מחזור בשיעור של 3% על חברות אינטרנט בינלאומיות, אשר מחזור המכירות שלהם עולה על 750 מיליון אירו והמכירות שלהן באיחוד עולות על 50 מיליון אירו - קרי, בעיקר על גוגל, אמזון, פייסבוק ואפל. משמעותו של המס, אם ייכנס לתוקף, היא שחברות האינטרנט האמריקאיות הגדולות יתחילו לראשונה לשלם מס באירופה, בהתאם להיקף צריכת השירותים שלהן ביבשת. המהלך לא צלח עד עתה שכן ההחלטה חייבת להתקבל פה אחד על ידי כל מדינות האיחוד, וכרגע מתנגדות לו מספר מדינות ובהן שבדיה, פינלנד, דנמרק ואירלנד. סוגיות רבות עדיין עומדות לדיון, כמו טענתה של אירלנד כי מס מחזור פוגע בעיקרון של סחר חופשי של סחורות ושירותים, השאלה אם חברות אינטרנט יוכלו לגלגל את המס על הצרכן ומגרעות נוספות של מס מחזור (אין קשר להיקף רווחיות או אף להפסדים, כפל מס ועוד).


טרכטנברג: "יש סתירה בין מצב המאקרו כלכלי לתחושות"

22 נוב 2017

פרופ' מנואל טרכטנברג, שנתן הרצאת אורח בכנס המסים השנתי שערכה פירמת פאהן קנה Grant Thornton Israel בנושא אתגרי כלכלת ישראל ותקציב המדינה, ביקר בחריפות את ממשלות ישראל בשנים האחרונות. לדבריו, "מצד אחד, ביצועי המשק נעים בין טובים למצוינים בהיבטי מקרו, וזו מגמה נמשכת. מצד שני, יש כשל חברתי מתמשך וחוסר יציבות פוליטי שלא מסתדר עם כלכלה יציבה ופורחת".


רשימת אנשים קשורים