תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 20/2023

דחיית מועד להגשת דיווחים לרשויות המס בארה"ב

שי מויאל שי מויאל

בעקבות מתקפת הטרור בדרום ישראל ב 7 לאוקטובר 2023, פרסמו רשות המס האמריקאית, ומשרד האוצר האמריקאי, הודעות על דחיית המועדים כמפורט להלן.
 
ביום ה 13 לאוקטובר פרסם ה- IRS כי תושבי ישראל המדווחים לרשויות המס בארה"ב יזכו לאורכה עד ליום ה-7 באוקטובר 2024 להגשת הדו"ח השנתי לשנת 2022 (במקור היה להגיש עד ליום 16 לאוקטובר 2023).
הארכה ניתנת ביחס לכל פעולה הנדרשת מכוח חוקי המס, כולל דיווח על הכנסה, נכס, מתנה, כספי ירושה או תשלום של מסים - רצ"ב קישור להודעה.
 
בנוסף ביום ה 16 לאוקטובר פרסם משרד האוצר האמריקאי כי ארכה דומה תינתן בקשר לדיווחי ה FBAR, כלומר דיווחים בגין חשבונות פיננסים מחוץ לארה"ב (בעיקר חשבונות בנק), שאף אותם היה לשדר עד ליום 16 לאוקטובר 2023 - רצ"ב קישור להודעה.
 
מי זכאי לקבל את ההקלה?

  • כל יחיד שמקום מגוריו הראשי או ישות עסקית שמקום עסקיו העיקרי הוא בישראל, בגדה המערבית או בעזה ("השטח הרלוונטי").
  • כל אדם פרטי, עסק או בעלים בודד, או עיזבון או נאמנות שהספרים, הרישומים או מי שמכין עבורו את דוח המס שלו נמצאים בשטח הרלוונטי.
  • כל מי שנהרג, נפצע או נלקח כבן ערובה עקב התקפות הטרור.
  • כל אדם המזוהה עם ארגון ממשלתי או פילנתרופי מוכר ומסייע בשטח הרלוונטי, כגון עובד סיוע (a relief worker).

ה-IRS  מזהה אוטומטית את הנישומים שמקום מגוריהם הראשי או מקום העסקים העיקרי שלהם ממוקמים באזור הרלוונטי בהתבסס על דוחות שהוגשו בעבר ומחיל את ההקלות.
נישומים זכאים אחרים יכולים לקבל את ההקלה זו על ידי התקשרות למוקד האסונות של ה- IRS בטלפון 866-562-5227. לחלופין, להתקשר למספר 267-941-1000.
 
אם נישום שנפגע מקבל הודעה על קנס מ-IRS בגין הגשת דוח באיחור או תשלום באיחור עבור תקופת הדחייה, על הנישום להתקשר למספר המופיע בהודעה כדי לבטל את הקנס.
 
ההקלות בדיווח ובתשלום מס

הודעת ה- IRS דוחה את מועדי הגשת דוחות תשלומי מס שונים שקרו או יתקיימו במהלך התקופה מ-7.10.2023 ועד ל-7.10.2024 (תקופת דחיה). כתוצאה מכך, ליחידים ולעסקים המושפעים יהיה עד ה-7 באוקטובר 2024 להגיש דוחות ולשלם מסים שהיו חייבים במקור במהלך תקופה זו. בין היתר, זה כולל: 

  • נישומים שהייתה להם ארכה בתוקף להגשת דוח המס לשנת 2022 עד ליום 16 באוקטובר 2023. עם זאת, מס הכנסה ציין כי מאחר שתשלומי מס הקשורים לדוחות לשנת 2022 היו אמורים להתבצע ב-18 באפריל 2023, תשלומים אלו אינם זכאים להקלה זו. לכן נישומים אלה המגישים את הדוח בהתאם לארכה יש יותר זמן להגיש, אבל לא לשלם.
  • תאגידים שהמועד להגשת דוחות המס לשנת 2022 מסתיימת ב-16 באוקטובר 2023. באופן דומה, לתאגידים הללו יש יותר זמן להגיש, אך לא לשלם.
  • דוחות ותשלומי מס של יחידים ועסקים לשנת 2023, בדרך כלל יש להגיש עד ליום ה-15 במרץ וב-15 באפריל, 2024. לכן, ליחידים ולעסקים האלה יש יותר זמן להגיש וגם יותר זמן לשלם.

תשלומי מקדמות מס הכנסה רבעוניים נדרשים בדרך כלל ב-16 בינואר, 15 באפריל, 17 ביוני וב-16 בספטמבר 2024. ולכן זכאים לארכה.