פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מאמרים בתחום הבקרה

סט בדיקות ייעודיות וממוקדות לניטור פעולות חריגות

שי מדינה שי מדינה

בעקבות מגפת הקורונה, אנו עדים למשבר כלכלי עמוק הפוקד את המשק בארץ ובעולם. המצב החדש והבלתי שגרתי מחייב ארגונים רבים להתאים את תהליכי העבודה לאילוצים שכופה המשבר. בזמן שארגונים מתמקדים בשרידותם העסקית והכלכלית ומפנים את עיקר משאביהם לצורך זה, לעיתים מנגנוני הבקרה הפנים ארגונים נפגעים ורמת הפיקוח נחלשת. דבר זה עשויה לחשוף את הארגונים לתרחישי הונאות ומעילות המבוצעות על ידי גורמים פנימיים (עובדים) וגורמים חיצוניים (מתקפות סייבר).

על מנת לסייע לארגונים לשקם את מערכי הבקרה במציאות המורכבת שנוצרה בעקבות המשבר בנתה מחלקת הביקורת החקירתית בפאהן קנה ניהול בקרה סט בדיקות ייעודיות וממוקדות לניטור פעולות חריגות שבוצעו באזורים רגישים בתהליכי העבודה בארגון החשופים לאירועים של הונאות ומעילות. הבדיקות תבוצענה על ידי מומחים בתחום הביקורת החקירתית ויתמקדו בתקופת משבר הקורונה.

להלן פירוט סט הבדיקות הייעודיות המוצעות על ידינו:

בדיקות ממוחשבות לאיתור פעולות חריגות בנושא שכר ומשאבי אנוש

היעדר היציבות שנוצרה בכל הנוגע להעסקת עובדים והשינויים התדירים בזכויות העובדים בזמן המשבר מהווה סיכון לניצול המצב בביצוע פעולות תרמית דרך שכר העובדים. בנושא זה אנו מציעים לבצע את הבדיקות הבאות:

  • איתור אי התאמות בשכר ודיווחי נוכחות חריגים של עובדים שהוצאו לחל"ת.
  • בחינת שינויים בנתוני שכר חריגים בהם פרטי חשבון בנק, ימי חופשה, מחלה וכו'.
  • בחינת פעולות חריגות שנעשו בכרטיסי עובדים שהוקפאו במערכת השכר בתקופת המשבר.

בדיקות ממוחשבות לאיתור פעולות חריגות בנושא ניהול ספקים ואבטחת אמצעי תשלום

מתן האפשר לעובדים רבים לעבוד מהבית תוך מתן גישה מרחוק למשאבים הכספיים של הארגון מהווה פתח לביצוע פעולות תרמית דרך מערכת הנהלת החשבונות ללא בקרה ופיקוח ואף מגבירה את הסיכון להתרחשותם של אירועים אלו. בנושא זה אנו מציעים לבצע את הבדיקות הבאות:

  • ניטור פעולות חריגות בכרטיסי ספקים בדגש על שינויים תדירים בפרטי חשבון בנק של ספקים.
  • איתור חשבונות בנק זהים לספקים שונים ו/או לעובדים.
  • ביצוע בדיקה של העברות מס"ב, לרבות השוואת חשבונות בנק אליהן הועברו התשלומים.
  • ניתוח סט פקודות יומן ידניות חריגות שבוצעו דרך מערכת הנהלת החשבונות שמטרתן לטשטש הוצאת כספים במרמה מהארגון.

בדיקות ממוחשבות לאיתור פעולות חריגות בנושא גבייה מלקוחות

  • בחינת התאמה בין קבלות שהופקו לקוחות, הפקדות שנרשמו במערכת הנה"ח והפקדות בפועל בחשבון הבנק של החברה (Three way match).
  • ניטור זיכויים חריגים שנרשמו בכרטיסי לקוחות במערכת הנהלת החשבונות של הארגון.

נשמח לעמוד לשירותכם וללוות אתכם לחזרה לשגרה בצורה הבטוחה ביותר שניתן.