hero banner

תקציר

רו"ח יגאל ביטון בעל ניסיון רב שנים בעבודה מול חברות ציבוריות ופרטיות המדווחות בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים, תקנות ני"ע בישראל חברות ממשלתיות ותקינה ישראלית. כמו כן בעל היכרות מעמיקה בתעשייה הכולל התמחות בחברות בתחום הנדלן, התעשייה והרכב. 

התמחויות

  • ראיית חשבון, ביקורת וסקירה בחברות ציבוריות בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל ובחברות פרטיות
  • עבודה מול חברות חו"ל, ביקורת וליווי חברות בחו"ל 
  • התמחות בחברות בתחום הנדל"ן, תחום התעשייה, תחום הרכב ועוד (לרבות חברות שעוסקות בניהול נדל"ן)
  • ביקורת פרויקטים ושירותים חשבונאיים
  • בדיקות נאותות חשבונאיות
  • ביקורת תשקיפים
  • מנהל צוות של 15 עובדים

השכלה

2013-2016: תואר ראשון במנהל עסקים (סיים בהצטיינות)

1996-2000: בוגר החוג לחשבונאות 

הכר את אנשינו