hero banner
amir nagary
חיפה
שותף, פאהן קנה חיפה

אמיר נגרי

תקציר

משנת 2002 רו"ח אמיר נגרי בעל משרד עצמאי לראיית חשבון. ביולי 2020 מוזג משרדו של רו"ח נגרי למשרדנו בחיפה.
רו"ח נגרי בעל התמחות ייחודית בתחומי המיסוי וניהול חברות בקשיים (הקפאות הליכים, פרוקים וכינוסים). בעל ניסיון מקצועי רב הכולל ביצוע תפקידים רבים כסמנכ"ל כספים, חשב במספר חברות (חברות פרטיות וחברות ציבוריות) קבלניות, חברות שירותים ומסחר. העבודות כללו ניהול צוות עובדים רב, הכנת תוכניות עסקיות, הכנת דוחות תזרימי מזומנים והגשתם לבנקים, ניהול ותקצוב מסגרות אשראי מול הבנקים, הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים, בניית תקציבים ובקרתם, תמחיר, עבודה מול רשויות המס, שכר עבודה עובדים וכו'. 

התמחויות

  • רו"ח נגרי מייעץ לגופים שונים המיוצגים על ידו וכן הוא מייעץ ומלווה עסקאות רבות (לרבות בתחום המקרקעין) תוך שימת דגש מיוחד על היבטי המיסוי הכרוכים בהן, הסדרת הסכמים מול רשויות המס (pre-rulings) וכו'.
  • משמש כיועץ מומחה בתחום: מיסים, הקפאות הליכים, פרוקים וכינוסים של לשכת רואי החשבון בישראל.

השכלה

2001: בעל תעודת רואה חשבון וחבר לשכת רואי החשבון.

קרא עוד
הכר את אנשינו