בדיקה: 69 אחוז מהעיצומים הכספיים כנגד חברות ציבוריות
מאמרים בתחום הבקרה

תחזית מטרידה: בדרך לקיטון משמעותי בכוח האדם

24% מהדירקטורים בחברות ציבוריות צופים קיטון בכוח האדם בשנה הקרובה

כך על פי ענקית ראיית החשבון פאהן קנה ניהול בקרה

24% מהדירקטורים בחברות ציבוריות צופים קיטון במצבת כוח האדם בשנה הקרובה. כך מראות תוצאות סקר שנערך על ידי ענקית ראיית החשבון פאהן קנה ניהול בקרה שנחשף אתמול, במהלך כנס דירקטורים. מאידך, 15% דווקא סבורים שיהיה גידול במצבת כוח האדם, ובגלל האינפלציה קיים צפי לדרישות עתידיות מצד העובדים להעלאות שכר.

86% מהדירקטורים סבורים שיש לבצע הערכת סיכונים מחודשת בתקציב חברותיהם בעקבות השינויים הגאו־פוליטיים, הריבית והאינפלציה. 38% מהם סבורים שהבינה המלאכותית לא חשובה כרגע לפעילות החברה. 62% השיבו שהנושא עדיין לא נדון בחברתם.

70% מעריכים שההשפעה של פיחות השקל לעומת הדולר מהותית ומשפיעה על חברתם. נתון מעניין נוסף מראה, כי 90% מהדירקטורים סבורים שנדרש דיון מחודש במדיניות ההשקעה של החברה ובדיון על יתרות המזומן הלא צמוד. לשאלה האם בוצע מיפוי של הלוואות שנלקחו מהבנקים טרום עליות הריבית לשינוי מקורות המימון, התברר ש־46% דיווחו שביצעו מיפוי מעמיק, 26% סבורים שאין צורך לשנות, ו־28% דיווחו שטרם ביצעו מיפוי.

24% מהדירקטורים דיווחו שביצעו בדיקת היתכנות של כדאיות ביצוע רכישה עצמית של מניות על ידי החברה עקב ירידת מחיר המניה בבורסה.
רו"ח יוסי גינוסר, מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה: "אנחנו לא בתקופת האינפלציה של שנות ה־80, אך עדיין נדרש להתכונן לאתגרים שעומדים בפתחנו, ולא בטוח שרוב המנכלים היום, שהיו ילדים באותה התקופה, יודעים להתמודד עם זה".

הכתבה שפורסמה באתר מעריב ב- 21.6.23 לחץ/י כאן  לקריאת