בדיקה: 69 אחוז מהעיצומים הכספיים כנגד חברות ציבוריות
מן העיתונות

מדריך הפיצויים: כמה מגיע לכם בעקבות מלחמת חרבות ברזל

מדריך הפיצויים הגדול: כמה מגיע לכם בעקבות מלחמת חרבות ברזל?

האם יישובכם הוגדר כיישוב ספר בשל המלחמה? האם מקום עבודתכם הוציא אתכם לחל"ת? האם מגיע לכם מענק מרשות החדשנות? שאלות ותשובות לכל מה שחשוב לדעת.

מלחמת חרבות ברזל הביאה אזרחים רבים להתפנות מבתיהם, עסקים נפגעו, ועובדים רבים הוצאו לחל"ת, גויסו למילואים או נעדרו מעבודתם. בשל כךמשרד האוצר פרסם מתווה פיצויים. ביקשנו מרו״ח מיכאל חלין דירקטור בפאהן קנה יועצים לעשות סדר ולהסביר מהם הפיצויים והמענקים שמגיעים לנו ומה חשוב לדעת.

לגבי פיצויים עבור נזק כלכלי שנגרם לעסקים ביישובי ספר בשל המלחמהמי יכול להגיש בקשה? בעלי עסקים או תושבים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ שנגרם להם נזק עקיף בגלל הפסקת פעילות כתוצאה מהמלחמה. רשות המסים עדכנה את רשימת יישובי הספר (כוללת את אשקלון וישובים נוספים).

מה הם תנאי הפסקת הפעילות? הפסקת פעילות מלאה שנגרמה עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף. בתעשייה - נזק ממשי ובתנאי שהייתה הפסקת ייצור של לפחות 24 שעות. במסחר ושירותים - נזק ממשי ובתנאי שנגרם בשל הפסקת פעילות של למעלה משבוע. "בתי אוכל", "תרבות ופנאי" - הזק ממשי ובתנאי שהייתה הפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות. בחקלאות ובתיירות - נזק ממשי שיוכח (אין דרישה להפסקת פעילות מינימלית).

איך מגישים את הבקשה? יש למלא את טופס התביעה באופן מקוון באתר רשות המסיםמה מצרפים לתביעה? אופן חישוב הנזק הנטען, הכולל התייחסות להוצאה הנחסכת בגיליון אקסלדו"ח רווח והפסד לשנת הנזק ולשנה שקדמה. אישורים התומכים בנזק הנטען: תיאור נסיבות גרימת הנזק, קיומו של קשר סיבתי, מהות הנזק והיקפו.

מתי מגישים? הודעה על נזק תוגש למנהל בתוך שבועיים מיום הנזק. תביעה לפיצויים תוגש למנהל בתוך שלושה חודשים מיום הנזק. ניתן להגיש בקשה למקדמה עד 30/11/2023 תוך מילוי הצהרה בלבד (ובהמשך להגיש את הבקשה עצמה). תקרת המקדמה הינה 500,000 שקל. פיצוי בגין שכר ששולם לעובדים שנעדרו עקב המלחמה.

 המתווה
מעסיקים בכלל חלקי הארץ יהיו רשאים לתבוע פיצוי בגין שכר ששילמו לעובדים שנעדרו ממקום העבודה מכיוון שפונו מביתם בהוראת כוחות הביטחון, בשל אירועי הלחימה האחרונים. לפי הוראות החוק תקרת הפיצוי בגין השכר החודשי מוגבלת לשיעור של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לפני קרות האירוע  (השכר ממוצע במשק נכון לינואר 2023 הינו 11,730). יודגש, כי לצורך קבלת הפיצוי אין מגבלה על מקום מושבו של המעסיק, כך שגם מעסיקים שאינם מצויים במסגרת האזורים שפונו יהיו זכאים לקבלת הפיצויניתן יהיה להגיש את הבקשות לפיצוי במסגרת מערכת ייעודית שתפתח ע"י רשות המיסים בתקופה הקרובה, שעל פתיחתה תינתן הודעה נפרדת בהמשך.

הוצאת עובדים לחל"ת
המתווה הוצאת עובד לחל"ת תזכה אותו בדמי אבטלה רק אם תקופת החל"ת תהיה לפחות 14 ימים רצופים. חובה על העובד להגיש בקשה לדמי אבטלה באתר שירות התעסוקה. זכאות העובד לדמי האבטלה תחל מיידית (ללא ניצול יתרת ימי החופשה העומדים לזכותו).
לא יקוזזו 5 ימי אבטלה ראשונים (ללא תקופת המתנה). זכאות לדמי אבטלה - תקופת האכשרה המינימלית תקטן מ-12 חודשים ל-6 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו ליציאה לחל"ת. בשונה מההנחיות בתקופת הקורונה, ​לא ניתן לדווח חל"ת על עובדים זרים, או עובדים שעברו את גיל 67 (לעובדים בני 67 ומעלה מגיע מענק מיוחד, המחושב לפי 75% מממוצע השכר ב-3 החודשים עם השכר הגבוה ביותר מתוך 6 החודשים האחרונים, עם מגבלה של עד 134 שקל ליום). בשלב זה, המתווה נקבע לתקופה שבין 07.10.2023-30.11.2023 אך שר האוצר יכול להאריך תקופה זועובדים שגויסו למילואים.

המתווה
על פי החוק, חובה לשלם למשרתי המילואים תגמול בגובה השכר הרגיל, כאילו לא יצאו למילואים. תוכלו להגיש בקשה לקבלת החזרים על תשלום התגמול לעובדים מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימהלשם כך, יש לציין בתביעה את תאריך הסיום של החודש הנוכחי, ולהגיש תביעה נוספת בתחילת החודש הבא. לדוגמהעל תגמול ששולם לעובד בחודש אוקטובר תוכלו להגיש בקשה להחזר במהלך חודש נובמבר, גם אם העובד עדיין במילואים.

המערכת המקוונת מוגבלת לדיווח של עד 10 עובדים המשרתים במילואים (שעבדו בחודש ספטמבר 2023 ודווחו כעובדים) בכל פעם. כך שכל מי שהעסיק למעלה מ-10 עובדים פשוט צריך להיכנס למערכת מחדש ולהגיש את העובדים הנוספיםמענקי השתתפות בהוצאות קבועות ובהוצאות שכר.

סטטוס עדכני
המתווה אושר בסוף שבוע שעבר, על כן אנו מביאים ומציגים לפניכם את המידע הסופי בנושא. תקופת הזכאות הורחבה לחודשיים (אוקטובר ונובמבר 2023). כעת נידון מתווה מיוחד לישובים בתחום של 7 עד 20 ק"מ מהגדר עם עזה (עשוי להתרחב עד 40 ק"מ).

מענקים חדשים מרשות החדשנותערוץ מענקים מהיר לחברות עם RUNWAY קצר, כמענה לאתגרים שנוצרו לחברות טכנולוגיות חדשנות ישראליות במהלך מלחמת חרבות ברזל, רשות החדשנות מציעה הליך ערוץ מענקים מהיר לתמיכה במענקי מופ של פרויקטים טכנולוגיים. ערוץ זה פועל במסגרת מסלול קרן המופ ומיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות עם Runway קצר (עד 6 חודשים) במהלך תהליך גיוס הון מתקשות לגייס כסף ממשקיעים קיימים בעקבות המצב, וזקוקות לגישור מימוני עד לסבב גיוס ההון הבא. הליך הגשת בקשה לערוץ המענקים המהיר הוא דרך הגשה שנתית-שוטפת בתנאים אלה:

תקופת ה- Runway של המבקש לא עולה על 6 חודשים. תקופת הביצוע (תקופה שבה ניתן להכיר בהוצאות החברה בהתאם לנהלי הרשות) שהגישה החברה לא עולה על 9 חודשים. התקציב המבוקש של החברה לא עולה על 7.5 מיליון שקל. הערוץ מציע מנגנון הגשה מהיר של תוכניות מופ, עי בדיקה ומתן תשובות תוך 4 שבועות ממועד ההגשה (ועדת המחקר תתכנס לדון בבקשות אחת לשבועיים). המועד האחרון עבור הגשת בקשות מלאות ותקינות הינו עד תאריך 1.2.2024 בשעה 12:00. לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה.

למי מיועד המסלול?

הערוץ פונה לחברות טכנולוגיות חדשניות ישראליות בתחילת שלבי צמיחה מוקדמים או בשלב המופ של פיתוח מוצר אחד או יותר, העונות על הקריטריונים.

פורסם באתרICE  ב- 16.11.23, לצפייה לחץ/י כאן