article banner
מן העיתונות

הכדור נמצא בידי הקבלנים

הכדור נמצא בידי הקבלנים.JPG ועדת העבודה של הכנסת אישרה באחרונה תקנות שיאפשרו להטיל אחריות אישית ועיצומים כספיים על קבלנים מבצעים שבאתרי הבנייה שלהם נמצאו כשלים בטיחותיים. התקנות קובעות שחברה קבלנית עשויה להיקנס בסכום של עד כ-35 אלף שקל על כל עבירת בטיחות. אם מנכ"ל החברה אינו פועל לתיקון ההפרות שהתגלו, הקנס שיושת עליו יכול להגיע לכ-9,000 שקל.

התקנות החדשות לא צמחו בוואקום, הן גובשו על רקע זינוק במספר התאונות באתרי בנייה. כמעט כל פרויקט משמעותי גובה מחיר דמים. כתוצאה מהחרפת הבעיה, אמצעי התקשורת קידמו בשנים האחרונות ידיעות על תאונות בנייה לעמודים הראשונים. עם זאת, ייתכן שאחת הסיבות לכך שעדיין לא קמה זעקה ציבורית, היא שמרבית הנפגעים הם פלסטינים ופועלים זרים מטורקיה ומרומניה.

אישור התקנות פילג את השיח על בטיחות באתרי בנייה לשני מחנות. המצדדים בהגברת האכיפה על הקבלנים, ובראשם יוזם המהלך שר העבודה והרווחה, חיים כץ, גורסים שרק קנסות והטלת אחריות אישית על מנכ"לים ימגרו את הבעיה. לעומתם, ראשי ענף הבנייה טוענים שגם כך רווחיות הפרויקטים גבולית, כך שהטלת עלויות נוספות על חברות הבנייה אינה הפתרון לתאונות.

לכאורה, קנס אישי של עד 9,000 שקל אינו משמעותי. עם זאת, אין ספק שזהו איתות לרצינות המחוקק בכל הקשור לשיפור הבטיחות באתרי הבנייה. ללא שינוי מהותי במצב הבטיחות, יוחמרו אמצעי האכיפה כלפי מנהלי החברות בכל הנוגע לקנסות ולהטלת אחריות במקרים של כשלים בטיחותיים. דבר זה יוביל להכתמה פלילית ואישית של קבלנים עד כדי שלילת חירותם, מה שימנע את השתלבותם בתפקידי ניהול בכירים בדירקטוריונים ובכהונות במשרות בכירות בחברות, ובפרט בחברות בנייה ציבוריות.

לאור האמור, התקוממות הקבלנים מובנת. עם זאת, יש לזכור כי המציאות הקשה באתרי הבנייה מספקת הזדמנות להובלת מהלך אפקטיבי לצמצום מספר התאונות. רבים בענף חוששים שהגדלת עלויות הבטיחות בפרויקטי בנייה תפגע עוד יותר ברווחיות הנמוכה ממילא, ותעביר את חברות הבנייה למצב של הפסד. חשש זה מופרז, ואין לו בסיס של ממש - מאחר שבמקרים רבים לא נדרשת תוספת עלויות כבדה, אלא שינוי גישה והכרה בחשיבות הנושא תוך הקצאת תשומת לב ניהולית, שינוי סדרי עדיפויות והקפדה על נוהלי בטיחות אלמנטריים.

שדרוג משמעותי של הבטיחות במיזמי בנייה של 100-200 מיליון שקל עשוי להסתכם בעשרות עד מאות אלפי שקלים בודדים לפרויקט. אלה יהיו העלויות של העסקת מנהלי בטיחות בשיעורי משרה סבירים, של הקפדה על הדרכות, וכן של השקעה בציוד בטיחות אלמנטרי - כמו רתמות לעבודה בגובה ושלטי בטיחות בשפות המדוברות באתר. במלים פשוטות, פרומילים מערך הפרויקט עשויים לחסוך בחיי אדם.

להמשך קריאת הכתבה "הכדור בידי הקבלנים" שפורסמה בדה מרקר לחץ/י כאן.