תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 6/2023

הנחיות בעניין היבטי המס בהשקעה באמצעות SAFE

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

הנחיות בעניין היבטי המס בהשקעה באמצעות SAFE

ביום 16 במאי 2023, רשות המסים פרסמה הנחיות המבהירות את עמדתה לאופן המיסוי שיחול בהשקעה בחברה באמצעות השקעת SAFE (Simple Agreement for Future Equity) (להלן: "ההנחיות"). ההנחיות פורסמו כמענה לפניה מצד האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות.

השקעה באמצעות הסכם SAFE מאפשרת:

מענה מהיר ויעל לגיוס הון בחברות פרטיות, כאשר אין אינדיקציה לשווי החברה (שכיח בחברות הזנק), ולכן נקבע כי הקצאת המניות למשקיע תידחה למועד עתידי בו יקבע שווי לחברה במסגרת גיוס הון משמעותי. בתקופה בין הזרמת ההון לבין המרתו למניות, ההשקעה אינה נושאת ריבית.

ההטבה למשקיע ה- SAFE תינתן בעת ההמרה למניות בגיוס הרחב, במסגרתו יקבע למשקיע ה- SAFE, מחיר נמוך יותר למניה ביחס למחיר למניה באותו סבב גיוס ביחס למשקיעים אחרים באותו סבב, כך שבפועל תוקצה למשקיע ה- SAFE כמות מניות גדולה יותר ביחס למשקיעים אחרים באותו סבב.

הסוגיה המיסויית שעלתה היא האם ההבדל במחיר המניות שהוקצו הינו הכנסה מריבית של המשקיע בגין העמדת ההשקעה לחברה במסגרת עסקת ה - SAFE. לסוגיה זו השלכות הן על המשקיע שיחויב להכיר בכנסות ריבית לצרכי מס והן על החברה שתהיה חייבת בניכוי במס במקור במועד הקצאת המניות למשקיע.

ההנחיות מפרטות את התנאים בהם נדרשת לעמוד ההשקעה באמצעות עסקת SAFE על מנת שתסווג במועד הקצאת המניות כהשקעה הונית על חשבון מניות, ולא תהיה אירוע מס בידי המשקיע, וכפועל יוצא החברה לא תהיה חייבת בחובת ניכוי מס במקור במועד הקצאת המניות למשקיע.

ההנחיות חלות גם על הסכמים קיימים.

לגבי הסכמי השקעה אשר אינם עומדים במלא הדרישות הקבועות בהנחיות, רשות המסים קבעה כי לגביהם תהיה בחינה פרטנית לכל הסכם.

אנחנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ונשמח לבחון יחד אתכם את עמידת הסכם ה- SAFE בהנחיות של רשות המסים.

להנחיות של רשות המסים בפורמט PDFלחץ\י כאן

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

רו"ח ועו"ד יעקב ברשטיין

טל': 03-7106644

Yakov.Bershtein@il.gt.com