תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 15/2023

פרסומי רשות המסים - הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

הרינו מבקשים לעדכן כי רשות המסים פרסמה מספר הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", בנושאים הבאים:

1. הארכת תוקפת אישורי פטור מניכוי מס במקור

עקב המצב הביטחוני ובמטרה להקל, ככל האפשר, על ציבור הלקוחות והמיַיצגים, רשות המסים הודיעה על הארכת תוקפם של אישורי ניכוי מס במקור שפגו ביום 30.9.2023, וזאת עד ליום 30.11.2023 (לצפייה בהודעה -  לחץ/י כאן).

נישומים שאין ברשותם את האישורים יכולים לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות ציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים למייצגים המקושרים לשע"מ.
 

2. הנחיות סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

פורסמה הנחייתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים (לצפייה במכתב לחץ/י כאן).
המכתב מיועד לפקידי-השומה, מנהלי משרדי מיסוי מקרקעין וממוני מע"מ.
המכתב עוסק, בין היתר, בעניינים הקשורים לדיוני שומה, חובות נישומים לרשויות המס ושחרור יתרות זכות.

משרדנו ימשיך לעדכן אתכם ביחס לפרסומי רשות המסים הנוגעים למלחמה ובכלל זה ביחס למועדי הדיווח התקופתיים מיד עם הוצאת דיווחים בעניינים אלו בידי רשויות המס.
 
כמו כן, משרדינו עומד לרשותכם למתן מענה בכל סוגיה ונשמח לתת מענה לכל בעיה שמתעוררת בדרך.
 
בתקווה לימים שקטים ובטוחים יותר.