תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 17/2023

הקלות לגיוס תרומות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

הרינו מבקשים להביא לידיעתכם כי פורסמו הנחיות אשר מטרתם להקל על גיוס תרומות במהלך המלחמה, כדלקמן:

1. הקלה לעמותות וחל"צ המבקשות להרחיב פעילותן בשל המלחמה
ביום 10/01/23 פרסמה עו"ד שולי אבני שוהם, רשמת העמותות וההקדשות, בעניין יכולתן של עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ) לקדם פעילות חיונית במצב מלחמה, גם אם הנושא לא נכלל במטרותיהן.
בהתאם להנחייה כל עוד מוכרז מצב חירום במדינה אין צורך בהגשת בקשה לשינוי מטרות ליחידת העמותות והחל"צ והיחידה לא תראה בפעילות החדשה כנוגדת את מטרות העמותה, בהתקיים התנאים הבאים:

  • הפעילות נועדה לסיוע מיידי וחיוני במצב המלחמה;
  • הפעילות הינה למטרה קרובה למטרות העמותה;
  • העמותה קיבלה החלטה בעניין זה במוסדותיה;
  • הפעילות תקבל ביטוי נפרד בספרי הנהלת החשבונות של העמותה;
  • הפעילות תתקיים כל עוד מוכרז מצב חירום.

לצפייה בהודעה המלאה לחץ/י כאן.

 

2. הנחיית רשות המיסים להקלה לעניין תרומות בעת מלחמה - זיכוי לפי סעיף 46
בהמשך להקלה שלעיל ביום 11.10.23 פרסם רולנד עם שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, הודעה על פי עמותה/חל"צ, שיש לה אישור לפי סעיף 46, המגייסת תרומות שישמשו לסיוע במצב המלחמתי, תהיינה רשאיות להוציא לתורם קבלה המקנה לו את הזכות ליהנות מזיכוי מס לפי סעיף 46 בשל תרומתו גם אם היא לא נכללה בין מטרותיה.
בהתאם להנחיה היא תהיה בתוקף רק לגבי תרומות שיגויסו בתקופה בה מוכרז מצב חירום במשק, יחד עם זאת לרשות המיסים שמורה הזכות לעדכן את ההנחיה מעת לעת.

לצפייה בהודעה המלאה לחץ/י כאן.

 

3. נוהל אגף המכס ומע"מ לגבי שחרור תרומות לחיילי צה"ל
הרינו מבקשים להביא לידיעתכם כי אגף המכס ומע"מ פרסם נוהל לשחרור תרומות מהמכס (ייבוא) לחיילי צה"ל בעקבות המצב הביטחוני.
ההוראה עוסקת בעיקרה בנושאים הבאים:

  • תרומת ציוד לחימה;
  • תרומה שאינה ציוד לחימה;
  • תרומה בליווי נוסע (מסלול אדום);
  • מקרים אחרים.

לצפייה בהודעה המלאה לחץ/י כאן.

משרדנו ימשיך לעדכן אתכם ביחס לפרסומים השונים הנוגעים למלחמה ובכלל זה ביחס למועדי הדיווח התקופתיים מיד עם הוצאת דיווחים בעניינים אלו בידי רשויות המס.
 
כמו כן, משרדינו עומד לרשותכם למתן מענה בכל סוגיה ונשמח לתת מענה לכל בעיה שמתעוררת בדרך.
 
בתקווה לימים שקטים ובטוחים יותר.