תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 36/2023

שאלות ותשובות שפרסמה רשות המסים לדוחות בין מדינתיים (CbCR)

שי מויאל שי מויאל

בהמשך לחובת הגשת דוחות בין מדינתיים ("CbCR") ובהתאם להנחיות ה-OECD ותקנות מחירי העברה בישראל, פרסמה רשות המסים מסמך העונה לשאלות נפוצות - "שאלות ותשובות שכיחות בנושא הגשת דוחות בין מדינתיים – country by country CbCR " ובאופן ספציפי לגבי התוכן ולוחות הזמנים הנוגעים להגשת דוח CbCR לקבוצות רב לאומיות.

תקציר מנהלים של הסוגיות (ביחס ל"שאלות ותשובות" שפרסמה רשות המסים)

הגשת דו"ח CbCR  בישראל:

·  קבוצה רב לאומיות עם מחזור מאוחד של מעל 3.4 מיליארד ש"ח, ואשר ישות האם הסופית שלה היא תושבת ישראל, תחויב להגיש לרשות המסים בישראל דוח שנתי מקוון (בקובץ XML) הכולל נתונים כספיים ועסקיים, בהתאם לטופס שייקבע המנהל, על כלל הישויות בקבוצה בגין שנת המס 2022 ואילך תוך 12 חודשים מתום שנת המס. דו"ח זה יועבר במסגרת חילופי מידע אוטומטיים למדינות אחרות, בהן קיימות ישויות של הקבוצה הרב לאומית, שהן צד להסכם עליו חתמה ישראל.

·  בהתאם לכך, ביחס לשנת הכספים 2022, באופן רשמי מועד הגשת דוח CBCR הינו 31.12.2023, עם זאת לאור מלחמת חרבות ברזל, הוארך מועד ההגשה עד לחודש מרץ 2024.

קבוצות בעלות חברת אם ישראלית המגישות דוח CbCR  בחו"ל:

·   נדרש להודיע ולעדכן את הרשות באיזו מדינה הקבוצה מתכוונת להגיש את דיווח ה- CbCR, דיווח זה ניתן להגיש באמצעות הקישור הבא - לחץ/י כאן

ההודעה האמורה לעיל צריכה להתבצע ביחס לשנה אליה מתייחס הדיווח.

·   בהתאם לכך, המועד האחרון בו ניתן להגיש את ההודעה הנ"ל לשנת 2023 הוא 31.12.2023

חברות ישראליות בקבוצות שבהן חברת האם היא ישות זרה:

·   בנוסף למילוי והגשת טופס 1585 ישות ישראלית שהיא חלק מקבוצה רב-לאומית בחו"ל צריכה להודיע לרשות המסים, לגבי המדינה שבה יוגש ויוגש דו  CBCR באמצעות

     הקישור הבא לחץ/י כאן

למחלקת המיסים ומחירי העברה של פאהן קנה ושות' ניסיון רב בליווי לקוחות והתנהלות מול רשות המסים.