תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 9/2023

פקיעת ההטבות במס לגבי בניינים להשכרה

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

תזכורת לפני פקיעת ההטבות במס לגבי בניינים להשכרה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון

אנחנו מבקשים להזכיר כי בתום השנה (31/12/2023) עומדת  לפוג ההארכה של הטבות המס במסגרת המסלול של בניינים להשכרה, במתכונתו טרם תיקונו במסגרת תיקון 75 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959 (להלן:"חוק העידוד").

כזכור ביום 1/1/2022 הוחל תיקון 75 שבמסגרתו הוצג המסלול החדש של "דירות להשכרה מוסדית". מסלול זה נועד להחליף את מסלול ההשכרה (במתכונתו הקודמת). עם זאת, נקבע כי ניתן יהיה להגיש בקשות בהתאם לנוסח החוק במתכונתו הקודמת עובר לתיקון 75 עד ליום 31/12/2023.

ככל ולא תהיה הארכה נוספת, אזי החל משנת 2024 יחולו הוראות החוק במתכונתו החדשה בלבד לעניין השכרה מוסדית.

עיקר השינויים בין המסלול במתכונתו הקודמת  לבין מסלול השכרה מוסדית, הינם:

1.  כמות דירות מינימלית - בנוסח החוק במתכונתו הקודמת נדרש כי בבניין חדש יהא בעל מינימום 6 דירות להשכרה על מנת להיכנס להוראות חוק עידוד, ואילו במסגרת מסלול ההשכרה המוסדית נדרשות מינימום 6-10 דירות להשכרה (תלוי במיקום הגיאוגרפי).

2. תקופת השכירות המינימלית - בנוסח החוק במתכונתו הקודמת תקופת השכירות המינימלית הינה לפחות 5 שנים ואילו במסגרת מסלול ההשכרה המוסדית הוארכה תקופת השכירות ל- 15 שנים.

3.  שיעורי המס - בנוסח החוק במתכונתו הקודמת שיעור המס החל על המשכיר הינו - במידה והוא יחיד 20%, ובמידה והוא חברה 11% ואילו במסגרת מסלול ההשכרה המוסדית במידה והמשכיר הוא יחיד 29% - 24%, ובמידה והוא חברה 11% - 5%.

על מנת להגיש בקשה בהתאם להוראות החוק במתכונתו הקודמת טרם פקיעתו, נדרש שיהיה היתר בניה בתוקף או שניתן לקבל היתר בנייה לפי תום השנה.

ככל ושבידכם היתר בנייה או שתוכלו לקבלו לפני תום השנה וברצונכם לבחון את הטבות המס במסגרת בנייה להשכרה למגורים, אנחנו נשמח לעמוד לרשותכם בבחינת ההבדלים בין מסלולי הטבות המס, והאם כדאי להזדרז להיכנס להוראות החוק במתכונתו הקודמת שצפויה לפקוע.