תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 8/2019

הצהרה על עסקה בין לאומית בין צדדים קשורים

יגאל רופא יגאל רופא

ביום 3 ביולי, 2019, פרסמה רשות המסים עדכון לטופס 1385 בנוגע להצהרה בדבר עסקאות בין לאומיות.

טופס 1385 מצורף לדו"ח המס של חברה, בו מציינים כי קיימות עסקאות בין לאומיות בין צדדים קשורים. הגשת טופס 1385 נעשית בהתאם להוראות סעיף 85א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") ובהתאם לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), תשס"ז-2006 (להלן: "התקנות").

טופס 1385 החדש כולל מספר שינויים מקודמו ודורש יותר פרטים ומידע בנוגע לעסקאות שקודם לכן לא נדרשו.

השינויים העיקריים והמידע המעודכן שנדרש לחשיפה בטופס 1385 החדש, כוללים את הנושאים הבאים:

 1. פרטים אודות הנישום
 • מספר תיק ניכויים
 • משרד פקיד השומה
 • משרד פקיד השומה ניכויים
 • מספר טלפון
 • כתובת העסק
 1. פרטי הצד הקשור
 • שם הצד הקשור
 • מספר זיהוי לצרכי מס בחו"ל (TIN)
 • כתובת הצד הקשור
 1. פרטי העסקה הבין-לאומית עם צדדים קשורים בחו"ל
 • תיאור העסקה - יש לפרט האם מדובר בהכנסה או בהוצאה ותחום הפעילות, סוג הנכס או השירות, לפי העניין. לדוגמא: ייצור, שיווק, מכירות, הפצה, מחקר ופיתוח, ייעוץ ומתן שירותים, מכירת נכסים בלתי מוחשיים ועוד.
 • השיטה אשר ננקטה - כעת זה מופרד ממחיר העסקה, דבר המאפשר בדיקה מעמיקה יותר על ידי רשויות המס.
 • שיעור רווחיות - אם נבחרה שיטה המשווה את שיעור הרווחיות בעסקה לעסקה דומה, יש לציין את שיעור הרווחיות, זהו שינוי משמעותי.
 • סכום העסקה: הטופס מוסיף דרישה לפרט את ההכנסות או ההוצאות כפי שהם מופיעים בדוחות הכספיים של הנישום.
 1. פרטים לגבי תמחור העסקה הבינלאומית (תשובה כן או לא תידרש בטופס 1385 החדש לגבי השאלות הבאות)
 • העסקה המדווחת היא עסקה חד פעמית.
 • העסקה מסוג שירותים המוסיפים ערך נמוך, עומדת בתנאים המפורטים בחוזר 12/2018 ומדווחת בהתאם לקבוע בו
 • העסקה מסוג שירותי שיווק, עומדת בתנאים המפורטים בחוזר 12/2018 ומדווחת בהתאם לקבוע בו
 • העסקה מסוג שירותי הפצה, עומדת בתנאים המפורטים בחוזר 12/2018 ומדווחת בהתאם לקבוע בו
 1. הצהרה - פרטים מעודכנים
 • טופס 1385 החדש דורש כי האחראי לחתימת הטופס צריך לפרט את מעמדו בחברה. למשל מנהל כספים ראשי / מבקר פיננסי
 • הצהרה מעודכנת כי כל הפרטים בטופס נכונים, מלאים ומדויקים

 

מחלקת מחירי העברה בפאהן קנה ושות' בעלת ניסיון רב בליווי ותמיכה בלקוחות בקשר עם דרישות הציות ותמחור עסקאות, וכמו כן ייצוג בעניינים אלו אל מול רשויות המס.

 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה, ייעוץ ובחינת היבטי מחירי העברה שהופכים לעניין משמעותי ביותר בעיני רשות המסים.

נשמח לעמוד לרשותכם

למעבר לטופס החדש לחץ כאן

 

לשאלות בנושא ניתן לפנות במשרדנו ל:

בנג'מין גנדז, רו"ח
טל': 03-7106619
Benjamin.Gandz@il.gt.com