תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 13/2018

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

יגאל רופא יגאל רופא

הנחיה בדבר זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

ביום 9 באפריל 2018, פרסמה רשות המסים הנחיה בדבר זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים.
 
הנחיה זו ניתנה על רקע מספר מקרים בהם רשות המסים נתבקשה להבהיר עמדתה בנושא, וכן לאור פסיקת ביה"ד לעבודה בנושא.
 
ככלל, במקרים בהם טובת המעסיק גוברת על טובת העובד, אין לזקוף שווי לעובד המשתתף בפעילות.
 
מטרת ההנחיה היא להבהיר, באילו מקרים ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים כפעילות בה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד, ובהתאם, ייקבע האם יש לזקוף שווי לעובד אם לאו.
 
בהתאם להנחיה, יראו באירוע ככזה שבו טובת המעביד גוברת על זו של העובדאם מתקיימים במצטבר כל התנאים שלהלן:

  1. צרכי העבודה מצדיקים עריכת גיבוש לעובדים, כגון: מקומות עבודה בעלי מספר רב של עובדים, נדרשת עבודת צוות וכיוצ"ב.
  2. ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע.
  3. ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה שבגינם משולם שכר מלא.
  4. העובדים אינם זכאים לצרף בן/בת זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו (לרבות כל קרוב כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה).
  5. פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה. במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות, יש לזקוף שווי מלא בגין כל הפעילות.
  6. לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.
  7. הפעילות נערכת בישראל.
  8. מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.

בנוסף נקבע כי על המעסיק לשמור מסמכים המאמתים את קיום הכללים האמורים.
 
כמו כן, נדרש כי העלויות בהן נשא המעסיק יהיו סבירות ביחס למטרתה ומהותה של הפעילות. לעניין זה, נקבע כי עלויות העומדות בהוראות התכ"מ הינן עלויות סבירות (400 ₪ לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ₪ כולל לינה- כל זאת נכון להיום).
 
יודגש, כי בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו במצטבר, יש לזקוף שווי הטבה לעובדים.
 
להנחיה המלאה כפי שפורסמה על ידי רשות המסים  בפורמט PDF לחץ כאן.