תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 8/2020

עמדות חייבות בדיווח

אסף בהר אסף בהר

ביום 30.12.2020 פרסמה רשות המסים את רשימת העמדות החייבות בדיווח ביחס לשנת 2020.

כאמור, ביום 30.11.2015 פורסם חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (להלן: "החוק") הקובע חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".

  1. מס הכנסה: ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה:

א. היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגביה מוגש הדוח.

ב. "יתרון המס" הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.

  1. מיסים עקיפים (מע"מ ומכס): הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.

בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֵמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).

אי-דיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח כדין, משמעותו כאי הגשת דוח מס שחובה להגישו לפי הדין והוא עלול לגרור השלכות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

עם זאת, חשוב להדגיש, כי אין כל מניעה לנקוט בגישה שסותרת את עמדות רשות המסים (לא כל שכּן לאור העובדה שחֵלק מהעמדות סותרות פסיקה של בתי-המשפט ואף את סעיפי החוק עצמם, תוך דיווח על נקיטת העמדה הסותרת. עוד נדגיש, כי רשימת העמדות היא רשימה מצטברת, כך שהעמדות, כך שהעמדות החדשות מצטרפות לאלו שכבר פורסמו  בשנים קודמות ואשר גם בגינן נותרה חובת דיווח במקרים הרלוונטיים.

בהמשך לאמוּר, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2020.

רשימה זו כוללת 10 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה בפורמט PDF  לחץ/י כאן 403KB) ועמדה חדשה אחת בתחום המכס (קישור לעמדה החדשה בפורמט PDF לחץ/י כאן 403KB) (קישור לרשימה המצטברת בפורמט PDF לחץ/י כאן 687KB), דהיינו לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ ובלו על דלק, כך שבתחומים אלה ממשיכות לחול העמדות שפורסמו בשנים קודמות ושלא בוטלו (קישור לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ בפורמט PDF לחץ/י כאן 485KB) (קישור לעמדה החייבת בדיווח בנושא בלו בפורמט PDF לחץ/י כאן 412KB).