פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 4/2019

עמדת סגל מספר 110-01 בנושא חברות דואליות

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עמדת סגל 110-01 בנושא חברות דואליות: הנפקה, דיווח, רישום ומחיקה

ביום 30 בדצמבר 2018 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את עמדת סגל מספר 110-01, חברות דואליות: הנפקה, דיווח, רישום ומחיקה ממסחר (להלן - "עמדת הסגל").

עמדת הסגל כוללת ריכוז מידע מעודכן למועד פרסומה לגבי הליכי ההנפקה, מתכונת הדיווח, וכן רישום למסחר ומחיקה ממסחר של חברות ברישום כפול (להלן - "חברות דואליות") ומטרתה היא להבהיר ולשקף את התהליכים האמורים עבור חברות דואליות וחברות השוקלות רישום כפול.

עם זאת, סגל הרשות מדגיש כי אין לראות בעמדת הסגל מסמך ממצה בעניין הסדר הרישום הכפול, ומטבע הדברים יש לבחון בנוסף את הוראות הדין, הפסיקה, כללי הבורסה, והתייחסויות נוספות של הרשות, לשם קבלת תמונה מלאה. 

לקישור לחוזר מקצועי הסוקר את עיקרי עמדת הסגל לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור במסגרת החוזר המצורף מהווה סקירה תמציתית של עמדת הסגל ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה. מומלץ כי תאגידים שהאמור עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול ההשלכות.