פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 20/2019

מסמך היוועצות - גיוון מקורות ההון של חברות ההיי-טק

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

מסמך היוועצות להערות הציבור אודות גיוון מקורות ההון

של חברות ההיי-טק והנגשתן לשוק ההון המקומי

בשלושת העשורים האחרונים, מדינת ישראל שמה לעצמה למטרה, לקדם את תעשיית ההיי-טק המקומית, מתוך הכרה כי תעשייה זו מהווה את מנוע הצמיחה של המשק הישראלי. במסגרת זאת, לא הצליחה המדינה להפוך את תעשיית ההיי-טק לנחלת הכלל, הן במישור של מספר העובדים המועסקים בה והן במישור של נגישות הציבור להשקעה בחברות הפועלות בתעשייה זו, כך שבתעשיית ההיי-טק מעורבת קבוצה לא מספיק גדולה של יזמים ואנשי מקצוע לצד גופי השקעה ומשקיעים פרטיים.

במהלך אותם עשורים, קמו ועדות שונות לשם קידום תעשיית ההיי-טק, ביניהן הועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח, אותה הקים יו"ר רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות" או "סגל הרשות") בספטמבר 2012 (להלן - "ועדת המו"פ").

הדוח הסופי של ועדת המו"פ פורסם במהלך ינואר 2014, והוא כלל ארבע המלצות עיקריות - הנגשת הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן - "הבורסה") לחברות היי-טק, על דרך של מתן שורה של הקלות והטבות; הקמה של קרנות היי-טק נסחרות; פתרונות מימון חוץ בורסאיים על דרך של מימון המונים (Crowdfunding) ומועדוני משקיעים מתוחכמים ועידוד השקעת הגופים המוסדיים בחברות היי-טק סחירות (לקישור לדוח הסופי של ועדת המו"פ בפורמט PDF  לחץ/י כאן).

בהמשך לאמור, כחלק מניסיון לקדם את תעשיית ההיי-טק המקומית ולנסות להנגישה לשוק ההון הישראלי, סגל הרשות, ערך לבקשת יושבת ראש הרשות, מסמך הממפה את תעשיית ההיי-טק הישראלי, תוך שימת זרקור על הענפים אשר צפויים להוביל תחום זה בעתיד; השחקנים המרכזיים בשוק ההון המקומי, והתייחסות להיקף השקעתם בחברות היי-טק מקומיות; מקורות ההון הזמינים כיום לחברות היי-טק ישראליות הזקוקות להון; ומיפוי החסמים העיקריים המונעים מעורבות גדולה יותר של הגופים המוסדיים בתחום ההיי-טק המקומי. המסמך אף סוקר מכשירי השקעה שונים הקיימים במדינות אחרות בעולם, וכן מהלכים שונים שבוצעו ומתבצעים במהלך השנה האחרונה. 

בשלהי חודש נובמבר 2019, פרסם סגל הרשות, להערות הציבור, מסמך מקוצר אשר מסכם את הדגשים העיקריים שעלו מהמסמך המקורי, אשר מטרתו להוות חומר רקע לדיוני הוועדה המייעצת לרשות ניירות ערך בנושאי טכנולוגיה ושוק ההון (להלן - "הועדה המייעצת"), אשר תתכנס על מנת לבחון, בין היתר, כיצד ניתן להנגיש את תעשיית ההיי-טק המקומית לשוק ההון הישראלי.

כמתואר במסמך המתפרסם להערות הציבור, במסגרת החשיבה על פתרונות אפשריים, שתכליתם קידום תעשיית ההיי-טק המקומית והנגשתה לשוק ההון הישראלי, מיפה סגל הרשות שתי סוגיות עיקריות:

 1. מדוע חברות טכנולוגיה מקומיות רבות בוחרות לגייס מימון בעיקר ממקורות זרים ולא בישראל, והאם שוק ההון המקומי הוא בכלל רלוונטי עבור חברות טכנולוגיות צומחות?
 2. מדוע הגופים המוסדיים המקומיים כמעט ואינם מעורבים (או שמעורבותם מצומצמת) בהשקעה בחברות היי-טק ישראליות ו/או בקרנות הון סיכון מקומיות? 

במסגרת המסמך האמור, סגל הרשות והועדה המייעצת מזמינים את הציבור הרחב להתייחס לשאלות עקרוניות אלו ולפתרונות אפשריים וכן לשורה של רעיונות וסוגיות שהועלו במסגרת המסמך, לרבות: 

 • האם קיימת חשיבות בחשיפת הציבור הישראלי להצלחת תעשיית ההיי-טק המקומי? 
 • האם יש מקום להקמתה של בורסה משנית או שווקים אחרים לחברות היי-טק מקומיות? 
 • האם יש מקום למתן תמריצים למשקיעים מקרב הציבור בחברות היי-טק בינוניות וקטנות, לרבות, תמריצי מס? 
 • האם יש מקום לקדם בישראל מכשירי השקעה דוגמת אלה הקיימים באנגליה, אוסטרליה או קנדה? או שדי בשינוי המכשירים הקיימים ובהתאמתם לאור הניסיון שנצבר לאורך השנים? 
 • האם יש מקום לאפשר הקמה של קרנות חוב סחירות שתכליתן העמדת אשראי לחברות היי-טק בכלל או לכאלו המצויות בשלבי מכירות? 
 • האם יש מקום לאפשר בישראל הקמה של קרן מרכזת סחירה - Public Fund Of Funds? 
 • אילו חסמים (נוספים) יש להסיר כדי להנגיש את שוק ההון לתעשיית ההיי-טק המקומית? 

סגל הרשות מזמין את הציבור הרחב להביע את עמדתו ואת הערותיו בקשר עם האמור במסמך, עד ליום 7 בינואר 2020. 

לקישור למסמך כפי שפורסם על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.