חוזר מקצועי 16/2020 הודעה לחברות: שאלות ותשובות בקשר לתקופת משבר הקורונה
בימים אלה פוקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מאקרו כלכליות משמעותיות שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה במדינות רבות ברחבי העולם לרבות ישראל. בהמשך להודעות סגל
חוזר מקצועי 15/2020 דוח ממצאים בדבר תגמולים לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה
בחודש יוני 2020, רשות ניירות ערך פרסמה דוח ריכוז ממצאים בנושא תגמולים לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה (להלן - "דוח הממצאים"). דוח הממצאים מהווה תוצר של
חוזר מקצועי 14/2020 דוח ממצאים בנושא ביקורות שמאויות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב
בחודש יוני 2020 רשות ניירות ערך פרסמה דוח ריכוז ממצאים בנושא ביקורות שמאויות מקרקעין של שני נכסי נדל"ן מניב הממוקמים בארה"ב (להלן - "דוח הממצאים"). דוח
חוזר מקצועי 13/2020 תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות
עם המשך התפשטות נגיף הקורונה (COVID 19) ברחבי העולם (להלן - "המשבר" או - "משבר הקורונה"), מדינות רבות, ובכללן ישראל, נוקטות בחודשים האחרונים בצעדים משמעותיים
חוזר מקצועי 12/2020 עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS)
ביום 14 במאי 2020 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (להלן- "ה- IASB") חבילה של מספר תיקונים ממוקדים וצרי היקף לתקני חשבונאות ולתקני דיווח כספי בינלאומיים,
חוזר מקצועי 11/2020 עמדת סגל חשבונאית מספר 99-7 בדבר השפעות משבר הקורונה
מפרוץ המשבר פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות") הודעות סגל, עמדות סגל והקלות שונות בקשר לדיווחי והתנהלות התאגידים המדווחים בתקופה זו. בתחילת חודש מרץ