הכנס הסתיים

אנו שמחים להזמינכם לכנס דיגיטלי בנושא: חידושים, עדכונים וסוגיות בתחום המלכ"רים. נדבר בין היתר על:

  • סקירת ענף המלכ"רים בעידן הקורונה;
  • היבטים משפטיים ופרקטיים;
  • חידושים בתקינה חשבונאית (תקן חשבונאות מספר 40);
  • סוגיות מע"מ;
  • גיוס משאבים בימי קורונה.

הכנס יתקיים ביום שלישי, 19.01.2021 בין השעות: 13:00 - 11:30.

סדר הרצאות:

הזמנה מלכרים.jpg

דוברים
רו"ח גלית שטיבר שותפה, מנהלת מחלקת מלכ"רים, פאהן קנה
רו"ח יזהר קנה שותף מנהל, פאהן קנה, נשיא לשכת רו"ח שקדם
עו"ד ירון קידר ראש רשות התאגידים לשעבר, בוגט קידר עו"ד
רו"ח שרון מימון צדיק מרכזת הוועדה המקצועית, המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית
רו"ח (עו"ד) אסף בהר מנהל מחלקת מסים עקיפים, פאהן קנה
עברי ורבין מנכ"ל גוד ויז'ן מקבוצת פאהן קנה

פאהן קנה
טל': 03-7106663 צור קשר:
רו"ח יזהר קנה, שותף מנהל, פאהן קנה סקירת ענף המלכרים
רו"ח (עו"ד) אסף בהר, מנהל מחלקת מסים עקיפים, פאהן קנה רו"ח (עו"ד) אסף בהר, מנהל מחלקת מסים עקיפים, פאהן קנה
עברי ורבין, מנכ"ל גוד ויז'ן מקבוצת פאהן קנה גיוס משאבים מהמגזר העסקי