בדיקת נאותות בזמן רכישת חברה שיפרו את רווחים בעסקה

לצוות בפאהן קנה יועצים Grant Thornton Israel ניסיון רב בביצוע בדיקות נאותות (Due Diligence).

חברות אשר ביצעו בדיקת נאותות לפני רכישת חברה שיפרו את רווחיותם בעסקה. בדיקת הנאותות באה לזהות ולכמת מצד אחד את הסיכון ומצד שני את הפוטנציאל של העסק הנרכש עבור הרוכשים העתידיים.

מיכאל חלין
דירקטור, פאהן קנה יועצים בע"מ
מיכאל חלין