זקוקים לקבל ליווי עסקי ישיר, אתי ומקצועי

הדרישות המורכבות של הרפורמות והרגולציות הציבוריות בתחום הפיננסי גדלות ועל כן בנקים, חסכונות, איגודי אשראי ומוסדות פיננסיים אחרים נדרשים לתת מענה לרגולציות הללו.

לפאהן קנה יועצים היכרות מעמיקה עם מודלים ומכשירים ופיננסים ואף היא פיתחה מודל ייחודי לציטוט ריביות וקביעת פרמיות סיכוני אשראי (spreads).

בנוסף מספקת החברה שערוכי שווי הוגן וציטוטי שערי ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון לטובת שערוך נכסים פיננסים עבור המשקיעים המוסדיים וגופים פיננסיים, כולל בנקים.

שלומי ברטוב
שותף מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ
שלומי ברטוב