article banner

מכשירים ומודלים פיננסיים

בזמן שבו הדרישות המורכבות של הרפורמות והרגולציות הציבוריות בתחום הפיננסי גדלות, בנקים, חסכונות, איגודי אשראי ומוסדות פיננסיים אחרים זקוקים לקבל ליווי עסקי ישיר, אתי ומקצועי.

מכשירים ומודלים פיננסיים

רו"ח שלומי בר-טוב

מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ

ליצירת קשר