article banner
מן העיתונות

גל של חברות בסיכון מגיע אל הבורסה - ראיון עם רו"ח מיקי בלומנטל

מיקי בלומנטל מיקי בלומנטל

"גיוס ההון יבטל את הערת ה'עסק חי'"

רו"ח מיקי בלומנטל, שותף מנהל בפירמת רואי החשבון פאהן קנה Grant Thornton, מסביר כי "הערת 'עסק חי' היא הערה אינהרנטית בסטארט-אפים - חברות טכנולוגיה המצויות בשלבי פעילות ראשוניים. הערה שכזו לא מורידה משהו מאותן חברות, כי הן בנויות על גיוסי הון, אחרת הן לא יוכלו להצליח בפיתוח המוצר שלהן".

בלומנטל מסביר כי "כשרואה החשבון מבצע בדיקה של החברה, הוא צריך לראות שיש 24 חודשים של חיים לחברה ממקורותיה. אצל אותם סטארט-אפים, ברוב המקרים החברות לא מייצרות תזרים מזומנים חיובי, ולכן הן תלויות בגיוסי כספים. בהתאם, רואה החשבון לא מגיע למסקנה שהקופה תספיק כדי לעמוד במימון החברה במשך שנתיים, ואז יש חובה מקצועית להוסיף הערת 'עסק חי' ולתת את האינפורמציה הנלווית לכך, עם שאר ההסברים וההערות".

לדבריו, "מי שמשקיע בחברות סטארט-אפ מהסוג הזה, לא זה הסיכון שצריך להטריד אותו בכל הנוגע לחוות דעת רואה החשבון המבקר. ברוב המקרים, ככל שגיוס ההון יתבצע, בשלב הבא הוא יבטל את הערת ה'עסק חי', כי יהיה לחברה מספיק מזומן".

הוא מוסיף כי "מה שכן צריך לתת לו תשומת לב יתרה באותן חברות, צריך להיות על הממשל התאגידי שלהן, כי הן חברות קטנות שיוצאות לאור ולא מורגלות לממשל תאגידי. לכן, אותן חברות צריכות מהר מאוד לאמץ את כללי הממשל התאגידי המקובל של חברות ציבוריות, עם מבקר פנים, דח"צים, ישיבות דירקטוריון, דיווחים לציבור במועד, הכנת דוחות כספיים טובים וציבוריים ועוד".

טוב שכל החברות האלה מגיעות לבורסה?
בלומנטל: "המגמה מצוינת, אבל צריך להיזהר בחברות עצמן. הסיכון הוא אינהרנטי בשל היות החברה סטארט-אפ והשקעה בסטארט-אפים היא מסוכנת, ומי שמשקיע בכך צריך לדעת את זה. אף אחד לא אמר שהשקעה בסיכון גבוה היא דבר רע לבורסה, ומי שמשקיע בזה צריך להביא את זה בחשבון. אותן חברות ושותפויות מאפשרות לציבור רחב גישה לשווקים חדשים בכסף קטן יחסית".

הכתבה פורסמה באתר גלובס, לצפייה לחץ/י כאן.