article banner
מן העיתונות

אחריותם של דירקטורים לבטיחות ובריאות העובדים

ארז מימון ארז מימון

אחריותם של דירקטורים לבטיחות ובריאות העובדים

דרישות החוק והמציאות בשטח

לקריאת הכתבה שפורסמה במגזין לשכת המבקרים הפנימיים בפורמט PDF, לחץ/י כאן