article banner
מן העיתונות-אחריות תאגידית

להגדיל את תקציב סיוע החוץ | עברי ורבין

עברי ורבין עברי ורבין

מאמר דעה מאת עברי ורבין, מנכ"ל גוד ויז'ן מקבוצת פאהן קנה 

סיוע למדינות מתפתחות בשיעור נמוך של כשליש אחוז מהתמ"ג הישראלי, יניב למשק הישראלי, תועלות מדיניות, כלכליות וערכיות ברמות גבוהות בהרבה לעומת העבר.

לקריאת הכתבה במלואה