article banner
מן העיתונות

הדרך להתמודד עם הרגולציה: בניית עתודת ניהול צעירה

רו"ח ברק צ'יפרוט, מנהל תחום גופים מוסדיים בפאהן קנה ניהול בקרה Grant Thornton Israel מציג איך התמודדה אנגליה עם רגולציה שהגבילה תפקידים ביצועיים מבעלי שליטה.
פורסם בפורטל עדיף 28.1.16