צור קשר

חיפה

רחוב שדרות המגינים 56

מיקוד 3326412

מנהלים

שותף, פאהן קנה חיפה

אלי רואש

שותף, פאהן קנה חיפה

דורון מאוטנר

שותף, פאהן קנה חיפה

אמיר נגרי