צור קשר

חיפה

דרך יפו 102

מיקוד 3541403

מנהלים

שותף, פאהן קנה חיפה

אלי רואש

שותף, פאהן קנה חיפה

דורון מאוטנר

שותף, פאהן קנה חיפה

אמיר נגרי