צור קשר

חיפה

רחוב שדרות המגינים 56

מיקוד 3326412

מנהלים

שותף, פאהן קנה את ג.מ.ר (חיפה)

אלי רואש

שותף, פאהן קנה את ג.מ.ר (חיפה)

דורון מאוטנר