article banner
מודל חשבוניות ישראל

מודל חשבוניות ישראל - מסמך הנחיות

רקע 

בעקבות כניסת מודל חשבוניות ישראל ביום 05/05/2024, ריכזנו עבורכם את המידע הרלוונטי.

מטרת רפורמת חשבונית ישראל היא לצמצם משמעותית את השימוש בחשבוניות פיקטיביות בישראל. 

הרפורמה מחייבת עוסקים מורשים לקבל מספר הקצאה מיוחד עבור חשבונית מס שהם מוציאים מעל התקרה שנקבעה בחוק (סך של 25,000 ₪ לפני מע"מ בשנת 2024).

מספר ההקצאה הינו ייחודי לכל חשבונית, והוא מונפק על ידי רשות המיסים באמצעות מערכת מקוונת שהוקמה לצורך הפקת מספר הקצאה לחשבוניות ואשר דורש רישום באזור האישי של רשות המיסים.

ברגע שמופקת חשבונית באמצעות תכנה דיגיטלית כלשהי המאושרת על ידי רשות המיסים, התכנה אמורה להתממשק למערכת של רשות המיסים באופן אוטומטי על מנת להפיק מספר הקצאה לאותה חשבונית, כך שתהליך הפקת החשבונית ומספר הקצאה מרשות המיסים לא אמור להכביד על ההתנהלות השוטפת והרגילה של הנפקת חשבוניות ללקוחות.

ניתן עדיין להנפיק חשבוניות ידניות, אך זה ידרוש ממנפיק החשבוניות להיכנס בכל פעם לאתר רשות המיסים ולקבל מספר הקצאה. לעומת זאת, בתכנת הנה"ח, התהליך הינו אוטומטי ולכן מומלץ לעבור לבית תכנה המאושר על ידי רשות המיסים וערוך לפרויקט חשבונית ישראל.

על מי לא חלה (בשלב זה) חשבונית ישראל?

א. עוסק פטור (בשנת 2024 - עד 120,000 ₪).

ב. חשבוניות מע"מ בשיעור 0 של עוסק מורשה או חברה.

ג. יהלומנים ועסקים אחרים הפטורים ממע"מ (*).

ד. מסמך "אחר" שאישר המנהל.

ה. רשומון יצוא/יבוא - הצהרת יבוא.

ו. חשבוניות זיכוי.

ז. עסקאות אקראי.

ח. חשבונית עצמית.

ט. חשבוניות רש"פ.

(*) החוק מחריג עסקאות בשיעור אפס בלבד. החוק מנוסח כך שלבקשת הקונה (פרט לעסקאות בשיעור אפס), בעסקאות מעל הסכום הקובע (סך של 25,000 ₪), חייב המוכר לספק מספר הקצאה. לכן, בשלב זה אנו ממליצים ליהלומנים שכל עסקאותיהם ביהלומים, שלא להירשם במסגרת המהלך הנ"ל ובהתאם להליך בחינת המהלך שעורכת רשות המיסים בחודשים הקרובים, ניתן עדכון נוסף לעניין היהלומנים וככל שיידרש בחוק, על היהלומן יהיה להירשם למודל זה ולהפיק מספרי הקצאה כאמור.

הרישום 

מהלך הרישום כולל שלושה שלבים אשר חייבים להתבצע אחד אחרי השני

שלב א' - רישום לאזור האישי  של אדם יחיד (בעל מניות, דירקטור, שותף, עובד או כל אדם אחר אחר), וכשמדובר בעוסק מורשה עצמאי - בעל העסק.

שלב ב' - ביצוע ומתן הסמכה לאדם יחיד כדי לפעול בשם התאגיד ולקבל את ההרשאה לבצע 2 פעולות:

1. חיבור ראשוני בין התוכנה המפיקה חשבוניות מס ללקוחות וקבלת מספרי הקצאה

2. בדיקת לחשבוניות ספקים במקרים שנדרש (ספק חדש, חשבונית לא מוכרת וכד') 

עבור עוסק מורשה (אדם יחיד) - על העוסק להירשם לאזור האישי ברשות המיסים.

עבור חברה בע"מ (או כל תאגיד אחר) - ההסמכה מתבצעת ע"י צימוד (הצמדה) של אדם יחיד לתאגיד.

שלב ג' - חיבור התוכנה עצמה שמפיקה חשבוניות. ברוב התוכנות יש "כפתור" באמצעותו נותנים את ההרשאה לממשק שבין התוכנה לאיזור האישי. רוב בתי התוכנה שלחו הוראות בעניין זה.

חשוב לנו להדגיש כי האחריות על ביצוע שלושת השלבים חלה עליך כלקוח ויש להיערך לכך מבעוד מועד - אנחנו לא רשאים להיכנס לאזור האישי שלך או לקבל סיסמאות או לתת הרשאות בשמך.

בחלק מתוכנות הנהלת החשבונות איתן אתם עובדים, בית התוכנה שלח עדכון (או שניתן לפנות לבית התוכנה לשלוח אליכם עדכון) הכולל את כל הליך ההרשמה הנ"ל Step by Step.


להלן הקישורים הרלוונטיים לצורך ביצוע הרישום ויישום מודל ישראל:

סרטון הדרכה של רשות המיסים לצורך התחברות לשרות:

חיבור לשירותי ההקצאה של חשבוניות ישראל - כל המידע לעסקים (govextra.gov.il)

מקבץ שאלות ותשובות בנושא:

כל מה שעסקים צריכים לדעת על חשבוניות ישראל (govextra.gov.il)

מדריך הקצאת חשבוניות:

לחץ/י כאן לקריאת המדריך

 

השלב האחרון - העבודה בתוכנת החשבוניות עצמה

1. ביצוע הגדרה ראשונית / וקבלת TOKEN מול רשות המיסים – את ההזדהות רשאי לבצע מי שקיבל הסמכה (כאמור בשלב א') 

2. עבור חשבונית הכנסה מעל 25,000 ₪ - (או 4250 ₪ מע"מ)  בקשת מספר הקצאה.

3. עבור חשבונית הוצאה מעל 25,000 ₪ - (או 4250 ₪ מע"מ)  בקרה או בדיקה לגבי כשירות התשומה (ספק חדש, אי בהירות וכד').

4. כל עוסק גוף המדווח PCN יהיה חייב לכלול את מספר ההקצאה ברשומת ה PCN. 

מי שבכל זאת יעבוד עם חשבוניות ידניות (כאמור לעיל - מומלץ לעבור ולעבוד עם תוכנה / אפליקציה להפקת חשבוניות) חייב להיכנס למערכת היעודית של רשות המיסים ולקבל מספר הקצאה (יש לציין בבקשה את מספר העוסק של הלקוח, מספר החשבונית, סכום לפני מע"מ, וסכום מע"מ). לכתובת המערכת היעודית, לחץ כאן.