תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 31/2023

הורחבה הזכאות להלוואות בערבות המדינה בעקבות מלחמת חרבות ברזל

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

הורחבה הזכאות להלוואות בערבות המדינה

מסלולים ייעודיים בעקבות מלחמת חרבות ברזל

ברצוננו לעדכן כי הורחבה הזכאות לחברות להגשת בקשה לקבלת הלוואות ייעודיות במסגרת הקרן להלוואות בערבות המדינה, וזאת במטרה לסייע לעסקים להתמודד עם קשיי תזרים מזומנים וצרכי הון חוזר אשר עלולים להיווצר מהשפעות מלחמת חרבות ברזל על המשק.

הזכאות הורחבה לעסקים גדולים בעלי מחזור של עד 1 מיליארד ש"ח (חלף מחזור של עד 500 מיליון ש"ח) ובנוסף בוטלו העמלות אשר נגבו במסגרת מסלול זה. 

למידע נוסף על ההלוואות בערבות המדינה נא ראו את מבזק המס שפרסמנו, שמספרו 25/2023.

 

אנחנו נשמח לעמוד לרשותכם, לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

עו"ד מיתר קליין                                                                  

טל': 03-7106617

Metar.Klein@il.gt.com