תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 32/2023

הצעת החוק המסדירה הארכת מועדים ודחיית תקופות דיווח בהליכי מס

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

ביום 21 לנבמבר 2023 פרסמה רשות המסים הודעה על פיה בעקבות מלחמת חרבות ברזל ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצעת החוק המסדירה הארכת מועדים ודחיית תקופות דיווח בהליכי מס, הצעת החוק טעונה עדיין אישור של מליאת הכנסת.

על פי הצעת החוק, מועד הסיום של תקופות דיווח שתחילתן לפני ה - 7/1/2024 וסיומן בתאריכים 7/10/2023 - 7/3/2024 יידחה לתקופה של 3 חודשים.

הצעת החוק מביאה לדחייה של המועד האחרון לביצוע פעולות שונות הקבועות בחקיקת מס, קביעת שומה והגשת השגה על שומה במערכי המס השונים, הגשת בקשה להחזר מס, בקשה למענק עבודה ועוד.

עם השלמת החקיקה, תפורסם הרשימה המלאה של הפעולות ומועדי הדיווח שעליהם חלה החקיקה ועל כך נעדכן בהמשך.

בכל הנוגע למשך התקופה שבה משפרי דיור יכולים להחזיק בשתי דירות מגורים, ועדיין להיחשב כבעלים של דירה יחידה לצורך הטבות המס הניתנות בחוק לבעלי דירה יחידה, נקבע כי תינתן הארכה של 3 חודשים, או עד ה - 7/4/2024 (המאוחר מבין השניים).

דחייה זו תינתן גם אם רק חלק מהתקופה שבה נקבע בחוק כי ניתן למכור את הדירה בפטור ממס לדירה מזכה חל בתקופה שבין ה-7/10/2023 ל-7/1/2024. כך למשל, מי שעבורו המועד האחרון למכירת הדירה חל ב-8/10/2023, יעמדו לרשותו 3 חודשים נוספים מה - 7/1/2024 עד ה - 7/4/2024. מי שעבורו המועד האחרון למכירת הדירה חל ב-1/3/2024 יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מיום זה, קרי עד ה-1/6/2024.

להודעת רשות המסים לחץ/י כאן.