תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 25/2023

הלוואות בערבות המדינה – מסלולים יעודיים בעקבות מלחמת חרבות ברזל

יעקב ברשטיין יעקב ברשטיין

ברצוננו לעדכן כי נפתחו מסלולי הלוואות יעודיים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה במטרה לסייע לעסקים להתמודד עם קשיי תזרים מזומנים וצרכי הון חוזר אשר עלולים להיווצר מהשפעות מלחמת חרבות ברזל על המשק.

ההלוואות יועמדו לעסקים בכל רחבי הארץ בתנאים אטרקטיביים, תוך מתן תקופת גרייס משמעותית על תשלומי הקרן והריבית, הגדלת שיעור ערבות המדינה לכל הלוואה, הפחתה בשיעור הבטוחות שהעסקים נדרשים להעמיד, וזאת בתהליך הגשה פשוט ומהיר.

ההלוואות יינתנו על ידי נותני אשראי שונים, בניהם בנקים ונותני אשראי חוץ בנקאי.

נפתחו שני מסלולים יעודיים - מסלול לעסקים קטנים ובינוניים ומסלול לעסקים גדולים - עיקרי ההקלות כדלהלן:

  מסלול לעסקים קטנים ובינוניים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח:

  •   סכום הלוואה יהא 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור השנתי לפי הגובה.
  •   בטוחות מופחתות בשיעור מירבי של 5%.
  •   החזר ההלוואה עד 5 שנים.
  •   דחייה של קרן וריבית לתקופה של 3-12 חודשים.
  • שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי יהיה במרווח שלא יעלה על 1.5% מעל ריבית הפריים*.

* שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאיים מסוימים יהיה במרווח שלא יעלה 3.25% (גמא ניהול וסליקה) או 4% מעל ריבית הפריים (B2B). 

   מסלול לעסקים גדולים עם מחזור שנתי של עד 500 מיליון ש"ח:

  •   סכום הלוואה 32 מיליון ש"ח או 8% מהמחזור השנתי לפי הנמוך.
  •   בטוחות מופחתות בשיעור מירבי של 10%.
  •   החזר הלוואה עד 5 שנים.
  •   דחייה של קרן וריבית לתקופה של עד 3 חודשים.
  • שיעור הריבית יקבע במשא ומתן מול נותן האשראי.

אנחנו נשמח לעמוד לרשותכם, לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

רו"ח ועו"ד יעקב ברשטיין - מנהל תחום חוקי עידוד

טל': 03-7106644

Yakov.Bershtein@il.gt.com

עו"ד מיתר קליין - סניור, מחלקת מסים                                                                       

טל': 03-7106617

Metar.Klein@il.gt.com