תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 27/2023

חוק דחיית מועדים ותשלום דוחות תקופתיים למע"מ מלחמת חרבות ברזל

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

 

  

נבקש להביא לידיעתכם כי פורסמו עדכונים נוספים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" 

א. יישום חוק דחיית מועדים) הוראת שעה - חרבות ברזל( (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות ( התשפ"ד - 2023 במערכי רשות המסים

בהמשך למבזק מיום 6.11.23 בדבר יישום חוק דחיית מועדים) הוראת שעה - חרבות ברזל( (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות (התשפ"ד 2023 - (להלן: "החוק") במערכי רשות המסים, נעדכן כי רשות המסים פירסמה הנחיה נוספת ובה עודכנה התקופה לזכאים.

דחיית מועדים לפי מערכי המס ונושאי המס לזכאים לפי החוק כפי שנכלה בהנחייה, הינה כדלקמן:

1.  דוחות חודשיים מע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה

 המועד להגשה ותשלום הדוח בגין חודש 9/2023, שמועד תשלומו חל ביום 26.10.23, נדחה ליום ה – 26.12.23 שנקבע כ"מועד החוקי" דהיינו בניכויים ומע"מ לא יוטלו שערוכים ובמקדמות מס הכנסה לא יוטל קנס לפי סעיף 190(א) לפקודת מס הכנסה בגין דוחות אלו שיוגשו וישולמו עד למועד זה.

המועד להגשה לתשלום הדוח בגין חודש 10/2023 (דיווח חד חודשי) וחודשים 9-10/2023 (דיווח דו חודשי) שמועד תשלומם חל ביום 15.11.2023 נדחה ליום 31.12.2023.

2.  שומות מע"מ, ניכויים, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומס רכוש

תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל – 31.12.2023 (המוקדם מביניהם) למועד התשלום, ללא חיוב בקנס פיגור בגין תקופת הדחייה.

3.  עסקאות רווח הון במס הכנסה במהלך השנה השוטפת

תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל – 31.12.2023 (המוקדם מביניהם) למועד התשלום.

4.  הסדר תשלומים

לפי סעיף 2 לחוק רואים את הסדר התשלומים כחוזה ולכן כל ההמחאות שמועד פירעונן חל בתקופה הקובעת, המועד לפירעון ידחה ב – 60 ימים או עד ל – 31.12.2023 (המוקדם מביניהם).

5. קנס מנהלי

תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל – 31.12.2023 (המוקדם מביניהם) לתשלום לגבי קנסות שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה הקובעת.

6. מהלכי אכיפה בכל המערכים

כל המועדים של מהלכי האכיפה יעודכנו בהתאם לתקופת דחיית המועדים לתשלום שפורטו בהנחיה זו. 

לפרסום רשות המיסים לחץ/י כאן

ב.  דיווח ותשלום דוחות תקופתיים למע"מ באמצעות קובץ מרוכז -

רשות המסים פרסמה מצגת המסבירה את אופן הדיווח למע"מ (ביחס למי שאינו חייב בדיווח מקוון) באמצעות קובץ אחד עד 200 דוחות.

בהתאם למצגת שפורסמה התחולה הינה ביחס לסוגי דוחות לשידור:

•   דוח לתשלום – רק לעוסקים בעלי הרשאה לחיוב חשבון

•   דוח להחזר – סכום ההחזר לא עולה על תקרת ההחזר במע"מ (אחרת מחויבים בדיווח מפורט) ולא חייבים הרשאה לחיוב חשבון

•   דוח אפס – כולם

*לא יכולים לדווח: עוסקים פטורים ועוסקים המחויבים בדיווח מע"מ מפורט

ביוזמה וסיוע של ועדת הקשר לשע"מ/מחשוב רשות המסים הכינה מצגת המסבירה את אופן הדיווח למע"מ (לא מקוון) באמצעות קובץ אחד עד 200 דוחות.

למצגת לחצו כאן .

  

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

יגאל מנשרוב, רו"ח

דירקטור בכיר

טל': 03-7106689

Igal.manasherov@il.gt.com

סמי יונה, רו"ח

מנהל

טל': 03-7106675

Sami.yona@il.gt.com