תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 24/2023

זקיפת שווי ברכב ודחיית המועדים במערכי המס מלחמת חרבות ברזל

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

נבקיש להביא לידיעתכם כי פורסמו עדכונים נוספים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל":

א.   זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה - הנחיות מיוחדות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז – 1987 (להלן: "התקנות"). מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד נדרש לזקוף לעובד הכנסה ולחייבו בשווי שימוש מלא בהתאם לשווי שנקבע בתקנות, וזאת גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש. 

בהקשר לכך, רשות המסים פירסמה הנחיה כי בשל המצב הביטחוני עובדים רבים גויסו למילואים בצו 8 ועובדים רבים הוצאו לחל"ת לתקופה שאינה ידועה, לכן הוחלט להקל ולקבוע כי עובדים אלו אשר החזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם, שווי יחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשותו של העובד.

באשר לעובדים שגויסו למילואים בצו 8, יכול המעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב למעסיק, לרבות השארתו בשטח.

הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב/אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

מעבר להודעת רשות המסים - לחץ/י כאן

ב.     יישום חוק דחיית המועדים במערכי המס

בהמשך למבזק מיום 31.10.23 בדבר חוק דחיית המועדים, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הנחייתה של גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים, המפרטת את הוראות החוק ואת אופן יישומו במערכי רשות המסים.

כאמור החוק קובע מתן דחייה של 30 יום לתשלום מס שהמועד לתשלומו חל בתקופה הקובעת לאוכלוסיית הזכאים הקבועים בחוק.

למעבר להנחייה - לחץ/י כאן

 

ג.      הארכת הנחיה לעובדי רשות המסים

נבקש להביא לידיעתכם כי בהמשך מבזקנו מיום 9.10.2023, בו פירסמנו את הנחייתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, המנחה, בין היתר, את עובדי רשות המסים להימנע, ככל הניתן, מעריכת פעולות יזומות לשומה וביקורת מול מייצגים ונישומים/עוסקים, כגון: דיוני שומה, תשאול, ביקורות במקום העסק וכיוצ"ב (אלא אם מדובר בדו"ח/שומה/השגה שעומדים להתיישן ובהתאם לשיקול דעת ואישור מנהל המשרד).

ביום 1.11.2023 רשות המסים פירסמה הנחיה עדכנית שלפיה תוארך תקופת ההנחיה עד ליום 12.11.2023.

מעבר להודעת רשות המסים - לחץ/י כאן

 

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

יגאל מנשרוב, רו"ח, דירקטור בכיר

טל': 03-7106689

Igal.manasherov@il.gt.com

סמי יונה, רו"ח, מנהל

טל': 03-7106675

Sami.yona@il.gt.com