תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 34/2023

הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2023

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

נבקש להביא לידיעתכם כי בשל מלחמת חרבות ברזל פרסמה רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, הודעה על פיה ניתן יהיה לפקוד את מלאי העסק לשנת המס 2023 עד ליום 31/3/2024. וזאת כהקלה להוראה 26 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) – התשל"ג, 1973 אשר קובעת כי יש לפקוד את מלאי העסק תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו.

יודגש, כי יש לערוך את ההתאמות הדרושות לקביעת ערך המלאי ליום המאזן.

במקרים חריגים (כגון – עסקים המצויים ביישובי עוטף עזה או ביישובי קו העימות), ניתן לפנות בבקשה להקלה בהתאם להוראות סעיף 130(א)(2) לפקודת מס הכנסה, למשרד השומה בו מתנהל התיק.

לצפיה בהודעה המלאה לחץ/י כאן.