תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 35/2023

מערכת דיגיטלית חדשה לזיכוי בגין תרומות

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

נבקש להביא לידיעתכם כי במסגרת שיפור מערכת רשות המסים ומתוך רצון להיטיב עם התורמים ולעודד תרומות, מתעתדת רשות המסים להשיק בסוף השנה הקלנדרית מערכת דיגיטלית לניהול מידע בנוגע לתרומות, אשר תאפשר לתורמים למצות את זכותם לזיכוי במס בקלות ובמהירות על פי מודל התרומות המצורף.

כיום, על מנת לממש את זיכוי המס, על התורם לאסוף קבלות המעידות על התרומות מהמוסדות להם תרם ולהגישן לפקיד השומה, זאת יחד עם בקשה לתיאום מס, החזר מס או דיווח שנתי למס הכנסה. מדובר בפרוצדורה שאינה נגישה לכלל האוכלוסיה באופן שוטף ומוטלת על התורם. בנוסף, נישומים שכירים לרוב אינם פועלים מול רשות המסים ועל כן, לעיתים נמנעים מבקשת זיכוי כאמור.

המערכת הדיגיטלית החדשה תאפשר למוסדות הציבור, מקבלי התרומות, להעביר ישירות למאגרי המידע של רשות המסים את כל המידע בנוגע לתרומות שקיבלו. מידע זה יאפשר לרשות המסים להעביר לכל תורם ריכוז של כל התרומות המזכות שתרם לאורך שנת המס ישירות לאזור האישי שלו באתר רשות המסים. כמו כן, המידע יועבר גם למערכת הדיווח המקוונת להגשת דוחות שנתיים והחזר מס וליישומון תיאום מס. באמצעות ריכוז זה, יוכלו תורמים לדרוש את הזיכוי במס שלו הם זכאים על ידי בקשה לתיאום מס או החזר מס ללא צורך לשמור ולהציג את הקבלות בגין תרומותיהם.