תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 15/2018

רפורמה במיסוי הכנסת עבודה בחו"ל

ביום 10 באפריל 2018, ועדת הכספים של הכנסת אישרה את התיקון לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשע"ח - 2018 (להלן: "התיקון"), שמשמעותו רפורמה מקיפה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקם (כדוגמת: שגרירים, שליחים, וכו') לתקופות ארוכות. כללים אלו מכונים לעיתים כללי עמ"י.

הכללים, עובר למועד אישור הרפורמה, העניקו הטבות בדרך של ניכוי הוצאות בגין דיור, טיפול רפואי וחינוך. כמו כן, הכללים קבעו חישוב מס מיוחד במדרגות מס דולריות, דבר שגרר לרוב חיוב מס גבוה ביחס לחיוב המס בישראל. זאת בשל השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל לאורך השנים, ובשל השינויים במיסוי היחיד, שהביאו לירידה בנטל המס על יחידים בישראל.

בנוסף לכך, ההבדלים באופן חישוב המס יצרו מורכבות ובעיות רבות ביישום החישוב.

הכללים לאחר התיקון פשוטים יותר ליישום, ומטרתם לתקן את העיוותים בחישוב המס שנוצרו לאורך השנים. תחולת התיקון הינה על משכורת חוץ שמשתלמת בעד חודש ינואר 2018 ואילך.

להלן עיקרי התיקון:

  • השוואת חישוב המס לפי הכללים לחישוב המס הרגיל בישראל (מדרגות מס, נקודות זיכוי).
  • עדכון סכומי ההוצאות המותרות בניכוי (דיור ושכר לימוד של ילדיו של העובד).
  • ביטול ההוראה המקלה הקובעת שווי רכב מופחת ל"עובד בכיר".
  • הארכת משך התקופה המינימלית לשהייה בחו"ל בגינה יחולו הכללים מארבעה חודשים לשמונה חודשים.

לקריאה מלאה של הרפורמה לחצו כאן [ 49 kb ]

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל רופא, רו"ח

שותף, מנהל מחלקת המסים

טל': 03-7106644

Yigal.Rofhe@il.gt.com

שי מויאל, עו"ד (ישראל, ניו יורק) LL.M

דירקטור, מנהל תחום מיסוי בינלאומי, מחלקת מיסים

טל': 03-7106612

Shay.Moyal@il.gt.com

ספי רובין, רו"ח (עו"ד)

מיסוי בינלאומי, מחלקת מיסים

טל': 03-7106685

Sefi.Rubin@il.gt.com