תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 8/2018

דחיית מועד הגשת דיווח בגין נקיטת עמדה - מכס ומע"מ

יגאל רופא יגאל רופא

בהמשך למבזק מס מיום 2 בינואר 2018 בעניין עמדות חייבות בדיווח לשנת 2017, ועל פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על עוסק / יבואן לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס.

כלומר, בגין עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2017, יוגש דיווח עד ליום 01/03/2018.
 
הרינו להביא לידיעתכם כי, פורסמה על ידי רשות המיסים דחייה להגשת הדיווח כאמור עד ליום 01/07/2018 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2017 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם וזאת על מנת לאפשר לעוסקים / יבואנים להיערך לדיווח כאמור.
 
קבוצת המסים של משרדינו עומדת לרשותכם במתן הסברים נוספים.