תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 1/2018

תיקון מס' 56 לחוק מע"מ

יגאל רופא יגאל רופא

תיקון מס' 56 לחוק מע"מ 

תיקון סעיף 77 לחוק מס ערך מוסף - שומה לגבי נושא אחד או כמה נושאים להלן: ("שומה חלקית")

ב-28/12/2017 פורסם בספר החוקים, תיקון 56 לחוק מע"מ, המתקן את הוראות סעיף 77 לחוק מס ערך מוסף (להלן: "התיקון") לפיו רשאי המנהל לשום, בשומה חלקית, לגבי נושא אחד או כמה נושאים שנכללו או שהיה צריך לכלול בדו"ח תקופתי שהוגש, את המס המגיע או את מס התשומות של החייב במס, הנוגעים לאותו נושא או נושאים.

שומה חלקית כאמור ניתן לקבוע פעם אחת בלבד לגבי אותה שנת מס ולא יותר משלוש פעמים במהלך חמש שנות מס. 
 
לקישור תיקון סעיף 77: לחץ כאן.