article banner
שאלות ותשובות - בנושא חוקי עידוד

שאלות ותשובות - בנושא חוקי עידוד

שאלות ותשובות - בנושא חוקי עידוד (מתוך שאלות שנשאלו בהרצאה בכנס מסים ועסקים 2022)

ביום שלישי ה2.11.21 בכנס המסים והעסקים שקיימנו רו"ח (עו"ד) יעקב ברשטיין מנהל תחום עידוד השקעות הון במשרד העביר הרצאה על חידושים ותכנוני מס בתחום חוקי עידוד. ריכזנו שאלות שנשאלו בכנס והתשובות בגינן, להלן:

שאלה - חברתנו הינה מפעל יצרני עם פעילות מכירות משמעותית בישראל, לאחרונה השקנו פעילות חדשה ומאוד מתקדמת המיועדת בעיקרה לייצוא, לאור היקפה המוגבל בשלב זה אנחנו לא עומדים בדרישות של החוק לעידוד השקעות הון לקבלת הקלות מס, האם יש משהו שניתן לעשות על מנת שנוכל?
תשובה - כעקרון כן, ניתן לבחון האם ניתן לפצל את פעילות החברה לקווי ייצור נפרדים או האם נדרש לבצע שיני מבנה בחברה. אנחנו נשמח לסייע לכם לבחון את כל אחת מהחלופות הללו וזאת אל מול החלופה של המשך ההתנהלות במתכונת הנוכחית.

שאלה - האם המסלול החדש להטבות מס לבנייה להשכרה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון יחול גם על יחידים?
תשובה - לא, רק חברות יוכלו ליהנות מהטבות המס במסגרת המסלול. לפיכך רצוי לבחון את האפשרות להיכנס למסגרת החוק הישן שיחול על בקשות שיוגשו עד סוף יוני 2022, במידה ואתה יחיד וגם לחברה המתכוונת להשכיר פחות מ- 20 דירות או לא מעוניינת להתחייב לתקופת השכרה של 15 שנים.

שאלה - עד מתי ניתן יהיה לקבל את הקלות המס בחלוקת הרווחים הכלואים?
תשובה - בכל חלוקה עתידית של דיבידנד יחולקו גם חלק מהרווחים הכלואים, אולם אז כבר לא תהיה הקלה והרווחים הכלואים ימוסו במס מלא. במידה ולחברתכם רווחים כלואים אנחנו נשמח לסייע לכם לבחון את היקף המס שיש לשלמו

שאלה - אני השקעתי בחברת מו"פ בשנת 2021, האם אני אוכל לתבוע הטבות במסגרת התיקון לחוק עידוד תעשייה עתירות ידע?
תשובה - בשנת 2019 האם תוכל ליהנות מהוראות ההקלות במסגרת התיקון. אנא העבר אלינו פרטים נוספים ונשמח לסייע לך לבחון לעומק את הסוגיה.

שאלה - חברתנו בוחנת רכישת חברת מו"פ זרה המחזיקה בטכנולוגיה ייחודית אותה פיתחה, האם נוכל לדרוש את הוצאת רכישת החברה כהוצאה בידי החברה?
תשובה - שתוכל לדרוש את ההשקעה כהוצאה. נשמח לבחון יחד איתכם את עמידתכם בתנאים הנדרשים.