article banner
מבזק מס 39/2017

דחיית מועד הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ

יגאל רופא יגאל רופא

דחיית מועד הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ ולמס הכנסה בגין חודשים 7-8/2017, עד ליום 24 בספטמבר 2017

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 18 בספטמבר 2017 פרסמה רשות המיסים הודעה על מתן אורכה בדיווח ובתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות וניכויים למס הכנסה המשולמים באמצעים מקוונים בלבד (שע"מ/אינטרנט), לחודשים יולי-אוגוסט 2017 עד ליום 24 בספטמבר 2017 (הארכה מתייחסת לדוחות שאמורים להיות מוגשים עד ליום 19 בספטמבר 2017).

כאמור הארכה מתייחסת אך ורק ללקוחות המשלמים באמצעים מקוונים בלבד ואינה מתייחסת ללקוחות המשלמים באמצעות שוברי תשלום.

לצפייה בהודעת רשות המיסים לחץ/י כאן.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com
 
ארז גואטה, יועץ מס
טל': 077-7706717
Erez.Gueta@il.gt.com