article banner
מבזק מס 38/2017

דחיית מועד הדיווח והתשלום של הדוח המפורט התקופתי למע"מ

יגאל רופא יגאל רופא

דחיית מועד הדיווח והתשלום של הדוח המפורט התקופתי

למע"מ לחודש אוגוסט 2017, עד ליום 27 בספטמבר 2017

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 10 בספטמבר 2017 פרסמה רשות המיסים הודעה על דחיה בדיווח ובתשלום של הדוחות התקופתיים המפורטים למע"מ, בגין חודש אוגוסט 2017, עד ליום 27 בספטמבר 2017 (הדחיה מתייחסת לדוחות המפורטים שאמורים להיות מוגשים עד ליום 23 בספטמבר 2017).

יש לציין כי הדחיה מתייחסת אך ורק לעוסקים שמגישים דוח מפורט למע"מ ואינם חלים על כלל הדיווחים התקופתיים למס הכנסה ומע"מ אשר אותם יש להגיש ולשלם במועדם.

לצפייה בהודעת רשות המיסים לחץ/י כאן.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com
 
ארז גואטה, יועץ מס
טל': 077-7706717
Erez.Gueta@il.gt.com