פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 5/2013

פרסום מקבץ פניות מקדמיות בנושאים משפטיים

חוזר מקצועי 5/2013 

פרסום מקבץ פניות מקדמיות בנושאים משפטיים

20 ינואר 2013

בדצמבר 2012, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן: "סגל הרשות") את תשובתו לשתי פניות להנחיות מקדמיות שעניינן חובת פרסום תשקיף:

  • פניה מקדמית בנושא פטור מחובת פרסום תשקיף להורדת הפניה המקדמית שנשלחה לסגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן. להורדת תשובת הסגל לפניה המקדמית בפורמט PDF לחץ/י כאן.
  • פניה מקדמית בנושא חובת פרסום תשקיף להורדת הפניה המקדמית שנשלחה לסגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן. להורדת תשובת הסגל לפניה המקדמית בפורמט PDF לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור במסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עיקרי הפניות המקדמיות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחם.

לקריאת חוזר מקצועי הכולל את תמצית הפניות המקדמיות ואת עמדות הסגל בגינן בפורמט PDF לחץ/י כאן.