פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 38/2013

כנס התאגידים השנתי 2013 של רשות ניירות ערך

חוזר מקצועי 38/2013

מחלקה מקצועית – נובמבר 2013

ביום רביעי, 11 בדצמבר 2013, ייערך כנס התאגידים השנתי לשנת 2013 של רשות ניירות ערך (בין השעות 14:00 – 8:45).

בהתאם לסדר היום המתוכנן של הכנס צפויות להתקיים במסגרתו סקירות, בין היתר, בנושאים הבאים:

  • פיתוח שוק ההון מזווית תאגידית (מימון מו"פ, עסקים קטנים ופרויקטים לבנייה, מימון מוניציפאלי ומימון תשתיות, היבטים הנוגעים למוצרים פיננסיים).
  • חשבונאות ודיווח כספי (מידע כספי סולו, מימון ונזילות, שיפור הדיווח באמצעות דוח ההנהלה, דיווח מקדים לדוחות הכספיים וקיצור דוחות והיבטי אכיפה בחשבונאות וביקורת).
  • גילוי, דיווח וממשל תאגידי (הקלות שונות לרבות בדיווח השוטף, סוגיות בממשל תאגידי, סוגיות בעסקאות בעלי שליטה ודו"ח ממשל תאגידי, המחלקה הכלכלית בבית המשפט ושוק ההון).

לקישור לסדר היום המתוכנן של הכנס כפי שפורסם באתר הרשותלחץ/י כאן.