פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel, החברה ברשת .Grant Thornton International Ltd, שמחים להציג את דוח השקיפות השנתי המעודכן.

דוח שקיפות זה מתייחס לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020.

לקריאת הדוח המלא של פאהן קנה לשנת 2020 בפורמט PDF:

TRANSPARENCY REPORT_GT_ISRAEL_FYE_2020_FINAL.pdf [ 1248 kb ]

יד מחזיקה מסך טבלט