article banner
דוח שקיפות לשנת 2019

TRANSPARENCY REPORT 2019

פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel, החברה ברשת .Grant Thornton International Ltd, שמחים להציג את דוח השקיפות השנתי המעודכן.

דוח שקיפות זה מתייחס לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019.

לקריאת הדוח המלא של פאהן קנה לשנת 2019 לחץ/י כאן [ ] [1.34 MB] .

rich text with download pdf