פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מאמרים בתחום הבקרה

החקיקה שבפתח תכניס גם יזמי בנייה למעגל האחריות בבטיחות

ארז מימון ארז מימון

מצב הבטיחות העגום באתרי הבנייה בישראל תופס כותרות זה שנים רבות ולא בכדי, בישראל היקף הנפגעים באופן יחסי לכל 100,000 עובדים גדול כמעט פי 3 מאשר במדינות הOECD.

מספר ההרוגים באתרי הבנייה מתחילת השנה הגיע כבר ל 11, שהינו היקף בהחלט חריג גם לתקופות מקבילות בשנים קודמות. מצב זה האיץ את משרד הכלכלה לקדם את תהליך אישורן של תקנות חדשות בתחום בטיחות בבנייה, שמונחות כעת על שולחן ועדת הכלכלה. תכליתן של התקנות החדשות היא להגדיר באופן ברור, שבנוסף על אחריות מנהל העבודה באתר הבנייה  בתחום הבטיחות, קיימת גם אחריות על יזם הבנייה. הן הוסיפו בעלי תפקידים שעד כה "נעדרו" מתקנות הבטיחות בעבודה, כגון מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע ולכן קשה היה, עד היום, להעמידם לדין בגין אחריותם לתאונת עבודה, בהתאם לתקנות הבטיחות בבנייה הקיימות.

התקנות החדשות אינן מאפשרות ליזם "להתחבא מאחורי גבו" של מבצע בנייה מטעמו, כי אם גם דורשות ממנו לבצע בקרת על בתחום הבטיחות באתרי הבנייה שלו. דרישה זאת בתקנות שבאישור, כבר באות לידי ביטוי במספר הולך וגדל של יזמי בנייה ששוכרים שירותי יועצי בטיחות לביצוע פיקוח עליון בתחום הבטיחות מטעמם.

חשוב להבין שלמרות שהתקנות טרם אושרו, הרכבת כבר מזמן יצאה מהתחנה... כבר היום, בעיקר מאז הוקמה יחידת פל"ס בלהב 433, שכל תכליתה הינה חקירת תאונות עבודה, אנו עדים  לכתבי אישום שבהם מואשמות ישויות משפטיות שטרם הורגלנו לראות עד היום מואשמות. כך לדוגמא, בכתב אישום על מותו של עובד באתר בנייה של אחת חברות הבנייה הגדולות במשק,  מואשמת בגרימת מוות החברה עצמה, מנהל העבודה שלה ואף מנהל הפרויקט.

עוד דוגמא לשינוי בהתייחסותה של מערכת המשפט בכל הנוגע לאחריות בתאונות עבודה ניתן לראות בפסק דין שניתן בינואר שנה שעברה בעניין פציעתו הקשה של עובד קבלן במסגרת תיקון גג בחברת דלק תעשיות. השופט הרשיע בפסק הדין, מעבר לקבלן הביצוע, גם את חברת דלק תעשיות עצמה את המנכ"ל ,סמנכ"ל ההנדסה וממונה הבטיחות שכיהנו בזמן התאונה. ניתן לראות שעצם קיומו של מערך בטיחות בחברה שמורכב מממונה בטיחות ועדות בטיחות וכד', אין בה כדי להוריד מאחריותה של ההנהלה להתרחשותה של תאונה. במקרה כזה יידרשו המנהלים להראות שהם פעלו "כמנהל הסביר" ועשו כמיטב יכולתם בכדי לקיים שיגרת בטיחות טובה לאורך זמן.

טיוטת התקנות והפסיקה מהעת האחרונה צריכה להוות קריאת השכמה לקבלנים והיזמים בתחום הבנייה בהבנת אחריותם לשלומם של העובדים והפחתת החשיפה שלהם עצמם בדין.

ארז מימון, דירקטור ראש תחום בטיחות וגהות פאהן קנה ניהול בקרה. לשעבר ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל וחוקר תאונות עבודה ראשי במשרד הכלכלה.